LP

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin

Nazwa środka ochrony roślin

Rodzaj środka

Nazwa, siedziba i adres podmiotu, który uzyskał zezwolenie

Producent środka

Zawartość, nazwa zwyczajowa oraz producent substancji aktywnej środka ochrony roślin

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla pszczół

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla organizmów wodnych

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska

Termin ważności zezwolenia

Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin,  więcej informacji można znaleźć w "Informacjach dla wnioskodawców i użytkowników  środków ochrony roślin"

Uwagi

 

1

R-23/2009 i.r.

Abarex 018 EC

Insektycyd

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

abamektyna - 18 g (prod. Nort China Pharmaceutical Group AINO Co. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

 

niebezpieczny dla środowiska, N

4.04.2013

 

2

 

2

R-56/2008

Acanto 250 SC

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

pikoksystrobina - 250 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

10.07.2018

   

3

R-27/2011

Acanto Prima 38 WG

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

cyprodynil - 300 g (prod. Syngenta Crop Protection UK Ltd.),

pikoksystrobina - 80 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

21.03.2021

   

4

R-60/2010

Acaramik 018 EC

Insektycyd, Akarycyd

Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Camrastam House Isis Way Minerva Business Park, Lunch Wood, PE2 6QR Peterborough, Cambridgeshire, Wielka Brytania

Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chai Wan, Hong Kong

abamektyna - 18 g (prod. Rotam Agrochemical Co. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrot R 20/22

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

30.04.2013

   

5

R-44/2007

Accent 75 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

nikosulfuron - 75 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

3.12.2017

   

6

R-86/2010 i.r.

Acetamip 20 SP

Insektycyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Nippon Soda Company Ltd  - Japonia

acetamipryd - 20 % (prod. Nippon Soda Company Ltd )

szkodliwy, Xn, R20/22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska

29.12.2015

 

2

 

7

R-13/2007

Acrobat MZ 69 WG

Fungicyd

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Dow AgroSciences LLC - USA

mankozeb - 60 % (prod. Indofil Chemical Co.),

dimetomorf - 9 % (prod. BASF AG)

drażniący, uczulający, Xi oraz zwroty R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

17.04.2017

   

8

506/99

Actara 25 WG

Insektycyd

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Bazylea, Szwajcaria

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

tiametoksam - 25 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

bardzo toksyczny

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

30.06.2011

30.12.2012

  

9

R-38/2011

Actara 25 WG

Insektycyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

tiametoksam - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

5.06.2021

   

10

R-43/2005

Actellic 20 FU

Insektycyd

Amagro Sp. z o.o.

ul. Lanciego, Warszawa

Octavius Hunt Limited - Wielka Brytania

pirymifos metylowy - 22,5 % (prod. Syngenta Limited)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R20/22, R42

nie klasyfikuje sie ze wzgledu  na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska  z przypisanym symbolem N

 

20.10.2015

   

11

R-21/2005

Actellic 500 EC

Insektycyd

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania

Syngenta Limited - Wielka Brytania

pirymifos metylowy - 500 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy

nie dotyczy

bardzo toksyczny

 

20.06.2015

   

12

R-14/2011

Adengo 315 SC

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

izoksaflutol - 225 g (prod. Bayer CropScience AG),

tienkarbazon metylu - 90 g (prod. Bayer SAS)

działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

3.02.2014

   

13

R-28/2007

ADJUST SL

Regulator wzrostu

Mandops Ltd

Leigh Road, 50S 09D Hampshire, Wielka Brytania

Mandops Ltd - Wielka Brytania

chloromekwatu chlorek - 620 g (prod. Taminco N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R21/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

18.07.2017

   

14

R-31/2009

Admiral 100 EC

Insektycyd

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja

Sumitomo Chemical Company - Japonia

piryproksyfen - 100 g (prod. Sumitomo Chemical Company)

w 1 litrze środka

drażniący, łatwopalny z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R10, R38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2013

   

15

R-57/2010

Afalon Dyspersyjny 450 SC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

linuron - 450 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

toksyczny z przypisanym symbolem T oraz  zwroty R 40, R 48/22, R 61, R 62

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

1.07.2020

   

16

R-2/2010

Afizol AE

Insektycyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

pyretryny - 0,12 % (prod. Kenya Pyrethrum Information Centre)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 65 i R66

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.08.2015

   

17

R-70/2011

Aflex Super 450 SC

Chwastobójczy

Belchim Crop Protection Poland

Sienna, 00 - 815 Warszawa

Belchim Crop Protection Poland - Warszawa

linuron - 450 g (prod. Novafito S.p.A)

działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, rakotwórczy kategorii 3, R48/22, R40, R61, R62

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

9.03.2021

   

18

23/2002

Agent 180 EC

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

etofumesat - 60 g (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.),

fenmedifam - 60 g (prod. Aliachem a.s.),

desmedifam - 60 g (prod. Aliachem a.s.)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

toksyczny

 

18.02.2012

   

19

26/2002

Agil 100 EC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Industries Ltd.

Golan Street, Arava House, Zip Code 70151 Airport City, P.O.B 298, Izrael

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

propachizafop - 100 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R36/38, R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

8.03.2012

   

20

R-67/2011 h.r.

Agria - Dimetoat 400 EC

Insektycyd

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

Cheminova  A/S - Dania

dimetoat - 400 g (prod. Cheminova  A/S)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xi, R20/22, R36, R43

bardzo toksyczny

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2012

   

21

R-47/2010 i.r.

Agria - Fenoksaprop 069 EW

Chwastobójczy

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

Bayer CropSciences GmbH - Republika Federalna Niemiec

fenoksaprop-P etylu - 69 g (prod. Bayer CropSciences GmbH)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym  symbolem Xi oraz zwrot R 66

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

2.07.2013

 

2

 

22

R-52/2011 h.r.

Agria - Lambda Cyhalotryna 050 CS

Chwastobójczy

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Limited)

szkodliwy, uczulający, drażniący, Xn, R20/22, R43

toksyczny w dawce równej lub wyzszej niż 0,15 l/ha

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

15.10.2011

15.04.2013

  

23

R-46/2010 i.r.

Agria - Metrybuzyna 70 WG

Chwastobójczy

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metrybuzyna - 70 % (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

nie jest  klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

nie  klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbiolem N oraz zwrot R 50/53

 

30.09.2011

30.03.2013

2

 

24

R-63/2011 h.r.

Agria - Mezotrion100 SC

Chwastobójczy

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

Syngenta Limited - Wielka Brytania

mezotrion - 100 g (prod. Syngenta Limited)

drażniący, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

15.05.2012

   

25

R-38/2010 i.r.

Agria - Nikosulfuron 040 SC

Chwastobójczy

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 38

nie klasyfikuje się  ze względu  na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.10.2012

 

2

 

26

R-48/2010 i.r.

Agria-Rimsulfuron 25 WG

Chwastobójczy

Agria Chemicals Poland Sp. z o.o.

Rynek Główny, 43-600 Jaworzno

Du Pont de Nemours - Francja

rimsulfuron - 250 g (prod. Du Pont Agricultural Caribe Industries LTD)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

2.07.2013

 

2

 

27

R-28/2009 i.r.

Agriguard Chlormequat 750 SL

Regulator wzrostu

AgriGuard Ltd.

Malahide Broomfield Business Park, Irlandia Dublin

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

chloromekwatu chlorek - 750 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 22

nie klasyfikuje sie  ze względu  na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.12.2013

 

2

 

28

R-47/2005

Agritox 500 SL

Chwastobójczy

Nufarm UK Ltd

Crabtree Manorway North, DA17 6BQ Kent, Wielka Brytania

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

MCPA - 500 g (prod. Nufarm UK Ltd)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

 

14.11.2015

   

29

R-6/2010 i.r.

Agro Abamektyna 018 EC

Insektycyd

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Syngenta Agro GmBH Regional Headquarters - Republika Federalna Niemiec

abamektyna - 18 g (prod. Syngenta Agro GmBH Regional Headquarters)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 22

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym sy symbolem N

 

31.12.2013

 

2

 

30

R-22/2011i.r.

Agro Bentazon 480 SL

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

BASF SE - Niemcy

bentazon - 480 g (prod. BASF SE)

szkodliwy, uczulający, Xn, R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2016

 

2

 

31

R-17/2009 i.r.

Agro Cypronil 75 WG

Fungicyd

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

cyprodynil - 75 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasufikuje się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

5.08.2013

 

2

 

32

R-8/2008 i.r.

Agro Diflufenikan 500 SC

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

diflufenikan - 500 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska z przypisanymsymbolem  N oraz zrot 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

33

R-23/2011 i.r.

Agro Glyphosat 360 SL

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

glifosat - 360 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

drażniący, Xi, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

34

R-53/2011 h.r.

Agro Metamitron 700 SC

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

metamitron - 700 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

   

35

R-1/2007 i.r.

Agro Metazachlor 500 SC

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

metazachlor - 500 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

22.07.2012

 

2

 

36

R-5/2008 i.r

Agro Pro Super 274 EC

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Bayer CropScience S.A - Francja

etofumesat - 112 g (prod. Bayer CropScience S.A),

fenmedifam - 91 g (prod. Bayer CropScience S.A),

desmedifam - 71 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny w dawce wyzszej niż 2,58 l/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot 50/53

 

23.07.2011

23.01.2013

2

 

37

R-15/2009 i.r.

Agro Propamocarb Plus 840 SL

Fungicyd

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Bayer CropSciences GmbH - Republika Federalna Niemiec

propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorem - 530 g (prod. Bayer CropSciences GmbH),

fosetyl glinu (III) - 310 g (prod. Tolochimie)

w 1 litrze środka

uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 43

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska oraz zwrot R 52

 

13.02.2014

 

2

 

38

R-33/2009 i.r.

Agro Sulfonylomocznik 040 SC

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. - Japonia

nikosulfuron - 40 g (prod. ISK Biosciences Europe S.A.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi, R38

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

39

875/2001

Agro -Tip 150 WP

Insektycyd

Agrofarm Sp. z  o.o.

ul. Inflancka, 00-189 Warszawa

Agrofarm Sp. z  o.o. - Warszawa

cyromazyna - 150 g (prod. ACT CHEM Co)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

1.10.2011

1.04.2013

  

40

R-71/2011

Agrofarm Glyfosat 360 SL

Chwastobójczy

Agrofarm Sp. z  o.o.

ul. Inflancka, 00-189 Warszawa

Agrofarm Sp. z  o.o. - Warszawa

glifosat - 360 g (prod. Sinon Corporation)

drażniący, uczulający, Xi, R43, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

16.11.2021

   

41

35/2002

Agrofosat 360 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

glifosat - 360 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

10.05.2012

   

42

R-14/2009 i.r.

Agronicosulfuron 040 SC

Chwastobójczy

Zaopatrzenie Rolnictwa Bea-Agra Beata Cieślewicz Odolion

Dworcowa, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi, R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.07.2013

 

2

 

43

865/2001

Agrostym 480 SL

Regulator wzrostu

Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy

ul. Darwina, 32-603 Jaworzno

Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

23.07.2011

23.01.2013

  

44

R-11/2011

Agrostym 480 SL

Regulator wzrostu

Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy

ul. Darwina, 32-603 Jaworzno

Bayer SAS - Republika Francuska

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20, R37, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska

24.01.2021

   

45

59/2002

Akord 180 OF

Chwastobójczy

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer CropScience S.A - Francja

etofumesat - 60 g (prod. Bayer CropScience S.A),

fenmedifam - 60 g (prod. Bayer CropScience AG),

desmedifam - 60 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

26.07.2012

   

46

584/99

Alert 375 SC

Fungicyd

Du Pont de Nemours

Rue Delariviere Lefoullon La Defense, 92800 Puteaux, Francja

Du Pont de Nemours - Francja

karbendazym - 250 g (prod. Du Pont de Nemours),

flusilazol - 125 g (prod. Du Pont de Nemours)

w 1 litrze środka

toksyczny, T oraz zwroty R40, R46, R60, R61

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska  oraz zwrot R50/53

 

31.12.2010

30.06.2012

  

47

R-94/2010

Alert 375 SE

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

karbendazym - 250 g (prod. Du Pont International Operations Sarl),

flusilazol - 125 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

rakotwórczy kategorii 3, mutagenny kategorii 2, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, R40, R46, R60, R61

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.12.2020

   

48

R-12/2011

Alert Solo  250 EW

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

flusilazol - 250 g (prod. Du Pont de Nemours)

toksyczny, szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, T, R22, R36, R37, R40, R61

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

26.01.2021

   

49

R-42/2011

Alfazot 025 EC

Insektycyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

beta-cyflutryna - 25 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, uczulający, Xn, N, R20/22, R43, R50/53

  

niebezpieczny dla środowiska

17.11.2020

   

50

R-20/2008

Aliette 80 WG

Fungicyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

fosetyl glinu (III) - 80 % (prod. Bayer CropScience AG)

drazniący Xi oraz zwtot R 36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52

 

30.04.2012

   

51

R-67/2011

Alios 300 FS

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

tritikonazol - 300 g (prod. BASF SE)

  

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

27.10.2021

   

52

R-14/2005

Alister 162 OD

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

diflufenikan - 150 g (prod. Bayer CropScience AG),

mezosulfuron metylowy - 9 g (prod. Bayer SAS),

jodosulfuron metylosodowy - 3 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

 

6.04.2015

   

53

R-36/2008

Alister Grande 190 OD

Chwastobójczy

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer SAS - Republika Francuska

diflufenikan - 180 g (prod. Bayer CropScience AG),

mezosulfuron metylowy - 6 g (prod. Bayer SAS),

jodosulfuron metylosodowy - 4,5 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

drazniący, Xi oraz zwroty R36/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

22.04.2018

   

54

R-112/2009

Allegro 250 SC

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

krezoksym metylu - 125 g (prod. BASF SE),

epoksykonazol - 125 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy Kat. 3, działający szkodliwie na rozrodczość Kat.3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R40, R62, R63

nie klasyfikuje sie  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

30.04.2013

   

55

R-49/2011

Aloksypyr 250 EC

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

Fluroksypyr - 250 g (prod. Helm AG)

szkodliwy, Xn, R36/37/38, R65, R67

 

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.07.2021

   

56

R-76/2010 i.r.

Alpha Gold 100 EC

Insektycyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

alfa-cypermetryna - 100 g (prod. BASF Agro B.V.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R20/22, R37, R43, R48/22, R65, R66

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

10.02.2011

10.08.2012

2

 

57

R-6/2008

Altima 500 SC

Fungicyd

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii

ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii

fluazynam - 500 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R36 i R43

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczne dla środowiska, N oraz zwrot R 50/53

 

22.01.2018

   

58

R-7/2009

Alverde 240 SC

Insektycyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

metaflumizon - 240 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrotem R36

nieklasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

29.01.2012

29.07.2013

  

59

R-55/2011 h.r.

Amido 75 WG

Chwastobójczy

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience S.A - Francja

amidosulfuron - 75 % (prod. Bayer CropScience S.A)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska

31.10.2012

   

60

R-20/2010 i.r.

Amidosul 75 WG

Chwastobójczy

Bayer CropSciences GmbH

Halchtersche Strasse, D- 38304 Wolfenbuttel, Republika Federalna Niemiec

Arjo - Bydgoszcz

amidosulfuron - 75 % (prod. Bayer CropScience AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze wzgledu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.10.2012

 

2

 

61

R-67/2009

Aminopielik D 450 SL

Chwastobójczy

Rokita-Agro Spóła Akcyjna

ul. Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

2,4-D - 417,5 g (prod. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.),

dikamba - 32,5 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R41, oraz R43

nie jest klasyfikowany ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52

 

31.12.2013

   

62

294/98

Aminopielik Standard 600 SL

Chwastobójczy

Rokita-Agro Spóła Akcyjna

ul. Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Rokita-Agro Spóła Akcyjna - Brzeg Dolny

2,4-D - 600 g (prod. Rokita-Agro Spóła Akcyjna)

w 1 litrze środka

szkodliwy

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

sklasyfikowany jako pozostałe

 

30.06.2011

30.12.2012

  

63

R-89/2010

Aminopielik Standard 600 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Makhteshim Agan Agro Poland S.A - Brzeg Dolny

2,4-D - 600 g (prod. Makhteshim Agan Agro Poland S.A)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R22, R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 52/53

niebezpieczny dla środowiska

30.06.2021

   

64

R-72/2009

Aminopielik Super 464 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

2,4-D - 344 g (prod. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.),

dikamba - 120 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R41 oraz R43

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o preparatach i substancjach chemicznych

 

31.12.2013

   

65

R-91/2009

Aminopielik Tercet 500 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

2,4-D - 300 g (prod. Rokita-Agro Spóła Akcyjna),

mekoprop w postaci soli dimetyloaminowej - 160 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

dikamba w postaci soli dimetyloaminowej - 40 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający z przypisanym  symbolem Xn oraz zwroty R22, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

 

31.12.2013

   

66

R-77/2008

Amistar 250 SC

Fungicyd

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem  N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2011

30.06.2013

  

67

R-40/2011

Amistar 250 SC

Fungicyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.07.2015

   

68

R-20/2011

Amistar Opti 480 SC

Fungicyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Limited - Wielka Brytania

chlorotalonil - 400 g (prod. Syngenta Limited),

azoksystrobina - 80 g (prod. Syngenta Limited)

rakotwórczy kategorii 3, szkodliwy, drażniący, uczulający

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

6.03.2021

   

69

R- 25/2008

AMMO SUPER 100 EW

Insektycyd

FMC Chemical

Boulevard de la Pleine,  B- 1050 Bruksela, Belgia

FMC Corporation - USA

zeta-cypermetryna - 100 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający Xn, zwroty R20/22, R43

bardzo toksyczny ( w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,3 l/ha)

toksyczny ( w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha)

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

20.03.2018

   

70

R-40/2010 i.r.

Amon 25 WG

Chwastobójczy

K&S Chemicals

Stodolniana, 97-300 Piotrków  Trybunalski

Du Pont de Nemours - Francja

rimsulfuron - 250 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest  klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska  z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.01.2011

31.07.2012

  

71

R-109/2009

Aneks SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tifensulfuron metylu - 40 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

tribenuron metylu - 10 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

23.09.2019

   

72

R-19/2007

Antak 675 EC

Regulator wzrostu

Kreglinger Europe NV

Grote Markt, Antwerpia, Belgia

Drexel Chemical Company - USA

n-dekanol - 675 g (prod. Drexel Chemical Company)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36/38

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

15.05.2017

   

73

728/2000

Antracol 70 WG

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

propineb - 70 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R43, R48/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.06.2012

   

74

R-5/2007

Antywylegacz Płynny 675 SL

Regulator wzrostu

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

chloromekwatu chlorek - 675 g (prod. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22 i R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

 

13.02.2017

   

75

R-26/2009

Antywylegacz Płynny 725 SL

Regulator wzrostu

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

chloromekwatu chlorek - 725 g (prod. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, R 36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52

 

13.10.2019

   

76

R-4/2009

Apacz 50 WG

Insektycyd

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska , 01-756  Warszawa

Sumitomo Chemical Takeda Agro Co. - Japonia

chlotianidyna - 50 % (prod. Sumitomo Chemical Takeda Agro Co.)

szkodliwy z przypisanym symbolem  Xn oraz zwrot R22

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

13.01.2019

   

77

877/2001

Aphisol Bio AL

Insektycyd

“Kozielski” sp. z o.o.

ul. Lanciego, 02-792 Warszawa

“Kozielski” sp. z o.o. - Warszawa

kwas oleinowy - 3,5 g (prod. M Serwis Sp. zo.o.)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi, oraz zwrot R36/37/38

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, dla organizmów wodnych - nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

1.10.2011

1.04.2013

  

78

R-84/2008

Apollo 500 SC

Akarycyd

Makteshim Agan Poland

Jasna, 00-013 Warszawa

Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie

chlofentezyna - 500 g (prod. Irvita Plant Protection NV)

w 1 litrze środka

nie jest sklasyfikowany zgodnie z kryteraimi określonymi w przepisach o subst.i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, oraz zwrot R52/53

 

26.11.2018

   

79

32/2002

Apollo Plus 060 OF

Akarycyd

Makhteshim Agan Industries Ltd.

Golan Street, Arava House, Zip Code 70151 Airport City, P.O.B 298, Izrael

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

chlofentezyna - 60 g (prod. Irvita Plant Protection NV)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

22.03.2012

   

80

R-91/2008

Apyros 75 WG

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

sulfosulfuron - 75 % (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

3.12.2018

   

81

52/2002

Aramo 050 EC

Chwastobójczy

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

tepraloksydym - 50 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kat.3, dział. szkod. na rozrodczość kat.3,R38,R40,R62,R63,R65,R66

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R51/53

 

15.07.2012

   

82

R-18/2010 i.r.

Arastar 250 SC

Fungicyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie  klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N

 

31.12.2011

30.06.2013

2

 

83

37/2002

Ardent 500 SC

Fungicyd

Makhteshim-Agan - Industries Ltd.

Golan Street 12, Airport City P.O.B 298, 70151 Arava House, Izrael

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

krezoksym metylu - 500 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

10.05.2012

   

84

R-50/2011h.r.

Arena 70 WG

Chwastobójczy

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

dikamba - 65,9 % (prod. Syngenta Crop Protection AG),

triasulfuron - 4,1 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

, Xi, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.02.2015

   

85

R-80/2010 i.r.

Arjo - Kaptan 80 WG

Fungicyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

kaptan - 80 % (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R36, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2011

30.03.2013

2

 

86

R-87/2010i.r

Arjo-Asulam 400 SL

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

asulam - 400 g (prod. United Phosphorus Ltd)

drażniący, Xi, R38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

11.12.2011

31.12.2012

2

 

87

R-51/2011 h.r.

Arkan 050 CS

Chwastobójczy

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Limited)

szkodliwy, uczulający, R20/22, R43

toksyczny w dawce powyżej lub równej 0,15 l/ha

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

15.10.2011

14.04.2013

  

88

R-65/2009

Armetil M 72 WP

Fungicyd

Industrias Quimicas del Valles S.A

Av. Rafael Casanova, Mollet del Valles, 08100 Barcelona, Królestwo Hiszpanii

Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii

mankozeb - 64 % (prod. Cerexagri S.A),

metalaksyl - 8 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrotami R 36/37 i R43

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

8.05.2019

   

89

R-17/2007

Arrow 240 EC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

kletodym - 240 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R36/38, R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

11.05.2017

   

90

842/2001

Artea 330 EC

Fungicyd

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Bazylea, Szwajcaria

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

propikonazol - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

cyprokonazol - 80 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, działający szkodliwe na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

   

91

835/2001

Asahi SL

Regulator wzrostu

Asahi Chem. MFG Co. Ltd

Takayasu Ikaruga-cho, Ikomagun Nara, Japonia

Asahi Chem. MFG Co. Ltd - Japonia

4-nitrofenolan sodu - 0,3 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),

2-nitrofenolan sodu - 0,2 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),

5-nitrogwajakolan sodu - 0,1 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd)

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

sklasyfikowany jako pozostałe

 

30.03.2012

   

92

R-27/2011 i.r.

Ascom 250 SC

Fungicyd

AgChem Acces Poland Ltd.

Fordonska, 85-766 Bydgoszcz

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

93

R-61/2009

Astep 225 FS

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 175 g (prod. Bayer CropScience AG),

protiokonazol - 50 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

31.01.2014

   

94

R-88/2010i.r

Asulam 400 SL

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Bayer CropScience S.A - Francja

asulam - 400 g (prod. Bayer CropScience S.A)

drażniący, Xi, R38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

11.02.2011

11.08.2012

2

 

95

903/2001

Asulox 400 SL

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

asulam - 400 g (prod. Bayer CropScience UK Limited lub United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

11.12.2011

31.12.2012

  

96

R-45/2008

Atak 450 EC

Fungicyd

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd

Lilmar Industrial  Estate, Santry, Dublin 9, Irlandia

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

prochloraz - 450 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20/22

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

28.05.2018

   

97

65/2002

Atlantis 04 WG

Chwastobójczy

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer SAS - Republika Francuska

mezosulfuron metylowy - 30 g (prod. Bayer CropScience AG),

jodosulfuron metylosodowy - 6 g (prod. Bayer CropScience AG)

drażniący, Xi, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N

20.12.2012

   

98

R-98/2009

Atlantis 12 OD

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

mezosulfuron metylowy - 10 g (prod. Bayer CropScience S.A),

jodosulfuron metylosodowy - 2 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym  symbolem Xi oraz zwrot R 36/38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

14.08.2019

   

99

619/99

Atlas 500 SC

Fungicyd

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chinoksyfen - 500 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

2.09.2011

2.03.2013

  

100

R-16/2011

Atlas 500 SC

Fungicyd

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chinoksyfen - 500 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

drażniący, uczulający, Xn, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

3.02.2021

   

101

R-59/2011 h.r

Atol 250 SC

Fungicyd

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

  

102

R-69/2011 h.r.

Atos 250 SC

Fungicyd

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

  

103

R-3/2009

Attribut 70 SG

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

propoksykarbazon sodu - 70 % (prod. Bayer CropScience AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R50/53

 

8.01.2019

   

104

889/2001

Attribut 70 WG

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

propoksykarbazon sodu - 70 % (prod. Bayer CropScience AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R52/53

 

19.11.2011

19.05.2013

  

105

R-41/2011

Atut Bis 360 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

glifosat - 360 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

drażniący, R41

 

R51/53

niebezpieczny dla środowiska

29.12.2020

   

106

R-59/2008

Aurora 40 WG

Chwastobójczy

FMC Corporation

Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA

FMC Corporation - USA

karfentrazon etylu - 40 % (prod. FMC Corporation)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

17.07.2018

   

107

891/2001

Avans Premium 360 SL

Chwastobójczy

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania

Syngenta Limited - Wielka Brytania

glifosat - 360 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe, nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

sklasyfikowany jako pozostałe

 

30.03.2012

   

108

R-53/2007

Axial 100 EC

Chwastobójczy

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

pinoksaden - 100 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36/38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

30.06.2012

   

109

R-30/2009 i.r.

Azotop New 80 WP

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Hermoo Belgium NV. - Belgia

lenacyl - 80 % (prod. Du Pont de Nemours)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatch chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

6.02.2012

 

2

 

110

R-3/2011 i.r.

Azzox Gold 250 SC

Fungicyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection UK Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

nie jest klasyfikowany

31.12.2011

30.06.2013

2

 

111

7/2002

Bacalon 390 SC

Chwastobójczy

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer SAS - Republika Francuska

fenmedifam - 200 g (prod. Bayer SAS),

etofumesat - 190 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R51/53

 

29.01.2012

29.07.2013

  

112

R-60/2010i.r.

Baron 334 SL

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chlopyralid - 267 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

pikloram - 67 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R53

niebezpieczny dla środowiska

21.02.2012

 

2

 

113

R-4/2010

Basagran 480 SL

Chwastobójczy

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

bentazon - 480 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 22 i R 43

nie klasyfikuje sie ze wzgledu na  niskie ryzyko

szkodliwy dla środowiska  oraz zwrot R 52/53

 

8.01.2020

   

114

R-4/2008

Basamid 97 GR

Fungicyd

Chemtura Netherands B.V.

Ankerweg, Amsterdam, Holandia

Kanesho Soil Treatment - Belgia

dazomet - 97 % (prod. Kanesho Soil Treatment)

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

21.01.2018

   

115

R-19/2009

Basta 150 SL

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

glufosynat amonu - 150 g (prod. Bayer CropScience AG)

działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, szkodliwy, drażniący, T, R21/22, R41, R48/22, R60,, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

 R52

niebezpieczny dla środowiska

30.09.2012

   

116

33/2002

Basta 200 SL

Chwastobójczy

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer CropScience S.A - Francja

glufosynat amonu - 200 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20/21/22

nie klasyfikuje się ze wzgledu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52

 

14.07.2010

30.09.2012

  

117

43/2002

Bayfidan 250 EC

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

triadimenol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

6.06.2012

   

118

R-79/2008

Baymat Ultra 0,015 AE

Fungicyd

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 0,015 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn i F+ oraz zwroty R12, R63

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny dla środowiska, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatch chemicznych

 

14.11.2018

   

119

R-29/2010

Baytan Universal 094 FS

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

triadimenol - 75 g (prod. Bayer CropScience AG),

imazalil - 10 g (prod. Certis Europe B.V),

fuberidazol - 9 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

28.02.2014

   

120

R-5/2011

Beetup Compact 160 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

desmedifam - 80 g (prod. United Phosphorus Ltd),

fenmedifam - 80 g (prod. United Phosphorus Ltd)

drażniący, uczulający, Xi, R36/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

19.01.2021

   

121

R-4/2011

Beetup Trio 180 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

etofumesat - 60 g (prod. United Phosphorus Ltd),

fenmedifam - 60 g (prod. United Phosphorus Ltd),

desmedifam - 60 g (prod. United Phosphorus Ltd)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

10.01.2021

   

122

R-48/2011

Bellis 38 WG

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

boskalid - 25,2 % (prod. BASF SE),

piraklostrobina - 12,8 % (prod. BASF SE)

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.07.2021

   

123

R-21/2009 i.r.

Betamax 160 SC

Chwastobójczy

AgriGuard Ltd.

Malahide Broomfield Business Park, Irlandia Dublin

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

fenmedifam - 160 g (prod. United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym  symbolem Xi oraz zwrot R 43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.12.2013

 

2

 

124

864/2001

Betanal Elite 274 EC

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

etofumesat - 112 g (prod. Bayer SAS),

fenmedifam - 91 g (prod. Bayer SAS),

desmedifam - 71 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe, nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

toksyczny w dawce powyżej 2,58 l/ha, dla dawki nie  wyższej niż  2,58 l/ha nie jest klasyfikowany ze  względu  na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.01.2012

30.07.2013

  

125

R-23/2009

Betanal Quattro 380 SE

Chwastobójczy

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience S.A - Francja

metamitron - 200 g (prod. Quena Plant Protection N.V.),

etofumesat - 60 g (prod. Bayer CropScience S.A),

fenmedifam - 60 g (prod. Bayer CropScience S.A),

desmedifam - 60 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem, N oraz zwroty R51/53

 

28.02.2014

   

126

R-9/2004

Betasana 160 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

fenmedifam - 160 g (prod. United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R 43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

16.03.2014

   

127

R-19/2009 i.r

Betosat 500 SC

Chwastobójczy

Zaopatrzenie Rolnictwa Bea-Agra Beata Cieślewicz Odolion

Dworcowa, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Bayer CropScience AG - Niemcy

etofumesat - 500 g (prod. Bayer CropScience UK Limited)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje  się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

5.03.2011

5.09.2012

2

 

128

R-17/2006

Bi 58 Nowy 400 EC

Insektycyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

dimetoat - 400 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz R21/22. R36, R48/22

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

11.05.2016

   

129

R-46/2009

Bifenix N 499 SC

Chwastobójczy

Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund Rumpler Strasse, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

izoproturon - 333 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.),

bifenoks - 166 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R40

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

   

130

R-15/2004

Biochikol-K AL

Stymulator odporności

 

Poli-Farm sp. z o. o. - Łowicz

chitozan - 0,2 g (prod. Poli-Farm sp. z o. o.)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

 

4.07.2011

4.07.2012

  

131

894/2001

Bioplant - kleiste arkusze do zwalczania szkodników

Atraktant

 

Unichem D.O.O. - Słowenia

poliizobutylen - 100 %

nie jest kalsyfikowany zgodnie z kryteraimi określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest kalsyfikowany zgodnie z kryteraimi określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

4.12.2011

4.06.2013

  

132

840/2001

Bioprzerzedzacz 060 SL

Regulator wzrostu

 

PPH Tomatex Barbara Plesińska - Jaworzno

6-benzyloaminopuryna - 50 g (prod. Kingyorker),

kwas 1-naftylooctowy - 10 g (prod. PPH Tomatex Barbara Plesińska)

w 1 litrze środka

drażniący, z przypisanym symbolem Xi oraz zwrotami R38 i R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.04.2011

30.10.2012

  

133

2/2002

Biospin 120 SC

Insektycyd

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

spinosad - 120 g (prod. Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

14.01.2012

14.07.2013

  

134

R-46/2007

Bofix 260 EW

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

MCPA w postaci soli potasowej - 200 g (prod. Nufarm UK Ltd),

fluroksypyr w postaci estru 1-metyloheptylowego - 40 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

chlopyralid - 20 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.04.2012

   

135

R-25/2011 i.r.

Bora 500 SC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metazachlor - 500 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

drażniący, uczulający, Xn, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.01.2014

 

2

 

136

R-17/2008

Boreal 58 WG

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

flufenacet - 48 % (prod. Bayer CropScience AG),

izoksaflutol - 10 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, drażniący, uczulający, działający szkoliwie na rozrodczośc ( rozwój płodu) Kat. 3Xn oraz zwrot R22, R36, R43, R48/22, R 63

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

5.03.2018

   

137

R-97/2009

Boxer 800 EC

Chwastobójczy

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Bazylea, Szwajcaria

Syngenta Limited - Wielka Brytania

prosulfokarb - 800 g (prod. Ihara Chemical Industry Co. Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz  zwrotami R38 i R 43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie  ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.10.2012

   

138

R-29/2006

Brasifun 250 EC

Fungicyd

Sharda Polska Sp. z o.o.

Al. Jeroyolimskie, 02-011 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Sharda Polska Sp. z o.o. - Rzeczpospolita Polska

tebukonazol - 250 g (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R63 i R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, szkodliwy oraz zwrot R52/53

 

6.11.2016

   

139

R-9/2003

Bromotril 250 SC

Chwastobójczy

Makhteshim-Agan - Industries Ltd.

Golan Street 12, Airport City P.O.B 298, 70151 Arava House, Izrael

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

bromoksynil - 250 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwroty R22, R36 i R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

9.06.2013

   

140

R-29/2011i.r.

Buffer 250 EC

Fungicyd

AgChem Acces Poland Ltd.

Fordonska, 85-766 Bydgoszcz

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

propikonazol - 250 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

drażniący, Xi, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

21.05.2011

21.11.2012

2

 

141

563/99

Bulldock 025 EC

Insektycyd

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

beta-cyflutryna - 25 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R20/22, R38, R41

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

30.12.2010

30.09.2012

  

142

R-86/2010

Bulldock 025 EC

Insektycyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

beta-cyflutryna - 25 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, uczulający, Xn, R20/22, R43

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

17.11.2020

   

143

558/99

Bumper 250 EC

Fungicyd

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

propikonazol - 250 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.12.2011

30.06.2013

  

144

510/99

Bumper Super 490 EC

Fungicyd

Makhteshim Agan Industries Ltd.

Golan Street, Arava House, Zip Code 70151 Airport City, P.O.B 298, Izrael

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

prochloraz - 400 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.),

propikonazol - 90 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2013

   

145

863/2001

Buracyl 80 WP

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

lenacyl - 80 % (prod. Du Pont de Nemours)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

snie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

23.07.2011

23.01.2013

  

146

13/2002

Burakomitron 70 WG

Chwastobójczy

 

Hermoo Belgium NV. - Belgia

metamitron - 70 % (prod. Punjab Chemicals and Pharmaceutical Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

6.02.2012

   

147

R-21/2010

Burakomitron 700 SC

Chwastobójczy

Hermoo Belgium NV.

Lichtenberglaan, B-3800 Sint -Truiden, Belgia

Hermoo Belgium NV. - Belgia

metamitron - 700 g (prod. Punjab Chemicals and Pharmaceutical Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrot R 22

toksyczny  dla pszczół  w przypadku stosowania w jednorazowej  dawce  przekraczającej 4,82 l/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

148

12/2002

Burakosat 500 SC

Chwastobójczy

AgriChem B.V.

65 Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg, Luksemburg

AgriChem B.V. - Luksemburg

etofumesat - 500 g (prod. AgriChem B.V.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

6.02.2012

   

149

R-13/2008

Butisan 400 SC

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

metazachlor - 400 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn, R22, R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

12.02.2018

   

150

862/2001

Butisan 400 SC + Command 480 EC

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

chlomazon - 240 g - w 0,5 l opakowaniu (Command 480 EC) (prod. FMC Corporation),

metazachlor - 200 g - w 5 l opakowaniu (Butisan 400 SC) (prod. BASF SE)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

17.07.2011

17.01.2013

  

151

R-39/2008

Butisan Duo 400 EC

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

Dimetenamid - P - 200 g (prod. BASF SE),

metazachlor - 200 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drazniący, uczulający, Xn oraz zwroty R22. R36/38, R43. R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

6.05.2018

   

152

R-20/2006

Butisan Star 416 SC

Chwastobójczy

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

metazachlor - 333 g (prod. BASF SE),

chinomerak - 83 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz R50/53

 

25.02.2017

   

153

720/2000

Butoxone M 400 SL

Chwastobójczy

 

Nufarm UK Ltd. - Wielka Brytania

MCPB w postaci soli sodowej - 400 g (prod. Nufarm UK Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drazniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 38, R 41

nie klasyfikuje się ze względu  na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

30.10.2012

   

154

R-34/2010 i.r.

Buzin Gold 700 WG

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metrybuzyna - 70 % (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

nie jest klasyfikowany  zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

30.09.2011

30.03.2013

2

 

155

R-42/2010

Caliban 178 WG

Chwastobójczy

Stahler International GmbH and Co. KG

Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Niemcy

Stahler International GmbH and Co. KG - Niemcy

propoksykarbazon sodu - 168 g (prod. Bayer CropScience AG),

jodosulfuron metylosodowy - 10 g (prod. Bayer CropScience AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 51/53

 

22.04.2020

   

156

R-106/2009

Calibre SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tifensulfuron metylu - 33,3 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

tribenuron metylu - 16,7 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

23.09.2019

   

157

R-25/2009

Callisto 100 SC

Chwastobójczy

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Limited - Wielka Brytania

mezotrion - 100 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

27.02.2019

   

158

R-85/2010

Calypso  480 SC

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

tiachlopryd - 480 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

16.11.2020

   

159

905/2001

Calypso 480 SC

Insektycyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

tiachlopryd - 480 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

działa szkodliwie na organizmy wodne,może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

 

9.11.2011

9.05.2013

  

160

R-50/2007

Capalo 337,5 SE

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

fenpropimorf - 200 g (prod. BASF SE),

metrafenon - 75 g (prod. BASF SE),

epoksykonazol - 62,5 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kat. 3, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwroty R38, R40, R62, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

20.12.2017

   

161

704/2000

Capitan 250 EW

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

flusilazol - 250 g (prod. Du Pont de Nemours)

w 1 litrze środka

toksyczny,drażniący,rakotw. kat. 3, dział. szkod.na rozrodczośc kat. 2 i 3,T oraz R36/37,R40,R61,R62

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

24.03.2011

24.09.2012

  

162

R-3/2011

Capitan 250 EW

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

flusilazol - 250 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

toksyczny, szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, T, R22, R36, R37, R40, R61

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

24.03.2021

   

163

R-7/2005

Capitan 400 EC

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

flusilazol - 400 g (prod. Du Pont de Nemours)

w 1 litrze środka

toksyczny

sklasyfikowany jako pozostałe

toksyczny

 

3.03.2015

   

164

R-23/2004

Captan 50 WP

Fungicyd

 

Arysta LifeScience North America Corporation - USA

kaptan - 50 % (prod. Arysta LifeScience North America Corporation)

szkodliwy

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

10.07.2010

30.09.2012

  

165

711/2000

Captan 80 WG

Fungicyd

Arysta LifeScience North America Corporation

First Street, 94105 San Fransisco, USA

Arysta LifeScience North America Corporation - USA

kaptan - 80 % (prod. Arysta LifeScience North America Corporation)

szkodliwy

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

30.09.2012

   

166

R-45/2010

Caramba 60 SL

Fungicyd

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

metkonazol - 60 g (prod. BASF Agro B.V.)

w 1 litrze środka

działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R10, R37/38, R41, R43, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.06.2020

   

167

R-7/2008

Carpene 65 WP

Fungicyd

 

Agriphar SA - Belgia

dodyna - 65 % (prod. Agriphar SA)

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, R36/38

działa bardzo toksycznie na pszczoły w dawce powyżej 3,37 kg/ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

25.01.2018

   

168

R-12/2006

Carpovirusine Super SC

Insektycyd

Natural Plant Protection

Route d'Artix  B.P.  , 80-64150 Nogures, Francja

Natural Plant Protection - Francja

Cydia pomonella Granulosis Virus - 1 x10^13 (prod. Natural Plant Protection)

drażniący, uczulający, Xi oraz zwrot R43

sklasyfikowany jako pozostałe

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

7.04.2016

   

169

R-13/2011

Caryx 240 SL

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

chlorek mepikwatu - 210 g (prod. BASF SE),

metkonazol - 30 g (prod. BASF Agro B.V.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20, R22, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.02.2021

   

170

R-3/2009 i.r

Catalyst SC

Chwastobójczy

AgriGuard Ltd.

Malahide Broomfield Business Park, Irlandia Dublin

AgriGuard Ltd. - Dublin

etofumesat - 500 g (prod. Bayer CropScience UK Limited)

w 1 litrze środka

pozostałe

nie klasyfikuje sie  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym zwrotem N, oraz zwrot 51/53

 

5.03.2011

5.09.2012

2

 

171

R-28/2009

Catane 800 EC

Insektycyd

Total Fluides 51

Esplanade Du General De Gaulle - Cedex, 92 907 Paris, Francja

Total Fluides 51 - Francja

olej parafinowy - 800 g (prod. Total Fluides 51)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymiw przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze zwględu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52

 

3.03.2019

   

172

R-22/2009

CCC 720 SL

Regulator wzrostu

Taminco N.V.

Pantserschippstraat, B-9000 Harbour, Belgia

Taminco N.V. - Belgia

chloromekwatu chlorek - 720 g (prod. Taminco N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R20/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52

 

26.02.2019

   

173

R-78/2008

Ceando 183 SC

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

metrafenon - 100 g (prod. BASF SE),

epoksykonazol - 83 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy Kat.3, działający szkodliwie na rozdodczość Kat.3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R40, R62, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

14.11.2018

   

174

R-50/2010

Cekwat 750 SL

Regulator wzrostu

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

chloromekwatu chlorek - 750 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrotem R 22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest  klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w  przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

 

31.05.2014

   

175

R-87/2009

Cerelux Plus 535 EC

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

fenpropimorf - 375 g (prod. BASF SE),

flusilazol - 160 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

w 1 litrze środka

toksyczny, drażniący rakotwórczy kat 3, działający szkodliwie na  rozdodczość (rozwó płodu) kat 1 i 3 z przypisanym  symbolem Toraz zwrotami R 40, R 41, R 61, R 63

nie klasyfikuje sie  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z p[rzypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

30.04.2013

   

176

R-11/2008

Cerone 480 SL

Regulator wzrostu

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

etefon - 480 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

drażniący, oraz zwrot R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, oraz zwrot R52/53

 

31.07.2012

   

177

R-51/2005

Cervacol Extra PA

Repelent

 

Avenarius Agro GmbH - Austria

piasek kwarcowy - 250 g (prod. Avenarius Agro GmbH)

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

sklasyfikowany jako pozostałe

 

30.11.2015

   

178

R-5/2004

Champion 50 WP

Fungicyd

 

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20/22, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

20.02.2014

   

179

R-75/2011 h.r.

Charger

Chwastobójczy

AgChemAccess Poland Ltd

Cedar House, Thorpe Road, NR1 1 EC Norwich, Wielka Brytania

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

glifosat - 360 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2015

   

180

454/99

Charisma 207 EC

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

flusilazol - 106,7 g (prod. Du Pont de Nemours),

famoksat - 100 g (prod. Du Pont de Nemours)

w 1 litrze środka

toksyczny, T, rakotwórczy kat.3, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 1,2 oraz zwroty R40, R61

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

27.01.2012

27.07.2013

  

181

R-36/2011

Chikara 25 WG

Chwastobójczy

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii

ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii

flazasulfuron - 25 % (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

5.06.2021

   

182

R-79/2009

Chinook 200 FS

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 100 g (prod. Bayer CropScience AG),

beta-cyflutryna - 100 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrotem R 22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.01.2014

   

183

R-78/2009

Chinook Blue 200 FS

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 100 g (prod. Bayer CropScience AG),

beta-cyflutryna - 100 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy zm przypisanym symbolem Xn oraz zwrotem R22

nie klasyfikuje sie ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.01.2014

   

184

R-73/2009

Chisel 75 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tifensulfuron metylu - 68,2 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

chlorosulfuron - 6,8 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany ze wzgledu na  niskie ryzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zrwot R 50/53

 

28.05.2019

   

185

R-7/2010

Chorus 50 WG

Fungicyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

cyprodynil - 50 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

12.01.2020

   

186

R-20/2004

Chryzotek Beżowy 004 XX

Regulator wzrostu

 

Rhizopon BV - Holandia

kwas 4-(3-indolilo)masłowy - 4 g (prod. Arnold Suhr Netherlands BV, CCA Biochemical Co. Inc.)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

26.04.2014

   

187

R-31/2010

Chwastox 500 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 500 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

 

1.04.2020

   

188

332/98

Chwastox 750 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 750 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

30.09.2010

30.03.2012

  

189

R-71/2010

Chwastox 750 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 750 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R21/22, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52

niebezpieczny dla środowiska

6.10.2020

   

190

R-12/2005

Chwastox AS 600 EC

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 600 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe

szkodliwy

 

23.03.2015

   

191

22/2002

Chwastox D 179 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 161 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

dikamba - 17,8 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteraimi określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych.

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteraimi określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych.

 

5.02.2012

   

192

13/2003

Chwastox Extra 300 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 300 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

13.06.2013

   

193

R-77/2010

Chwastox Extra 300 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 300 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R22, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52

niebezpieczny dla środowiska

7.10.2020

   

194

R-85/2009

Chwastox Trio 540 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

mekoprop w postaci soli potasowej - 300 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

MCPA - 200 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

dikamba - 40 g (prod. BASF Corporation)

w 1 litrze środka

drażniący, szkodliwy z przypisanym znakiem Xn oraz zwrotami R22, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi  w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.12.2013

   

195

R-66/2008

Chwastox Turbo 340 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

MCPA - 300 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

dikamba - 40 g (prod. BASF AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R22

 

nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny dla środowiska zgodnie z przepiasmi o substancjach i preparatach  chemicznych

 

31.12.2013

   

196

R-30/2010 i.r.

C-Kwat Gold 720 SL

Regulator wzrostu

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Taminco N.V. - Belgia

chloromekwatu chlorek - 720 g (prod. Taminco N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym  symbolem Xn oraz zwrot R 20/22

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot rR 52

 

31.12.2012

 

2

 

197

R-16/2011 i.r.

Clayton Tebucon EW

Fungicyd

Clayton Plant Protection Ltd.

Park Avenue, Castelnock, 15  Dublin, Irlandia

Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania

tebukonazol - 250 g (prod. Rotam Agrochemical Europe Ltd.)

szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R20/22, R41, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

 

2

 

198

R-71/2011 h.r.

Cleaner 360 SL

Chwastobójczy

Stefes GmbH

Wendenstrasse, 20097 Hamburg

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

, Xi, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2015

   

199

R-33/2007

Click 500 SC

Chwastobójczy

Oxon Italia

Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy

Oxon Italia - Włochy

terbutyloazyna - 500 g (prod. Oxon Italia)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

25.07.2017

   

200

691/2000

Cliophar 300 SL

Chwastobójczy

 

Agriphar SA - Belgia

chlopyralid - 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się z uwagi na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

30.04.2012

   

201

R-50/2011

CLIP SuperKontakt 69 WG

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

mankozeb - 625 g (prod. Dow AgroSciences LLC lub Du Pont International Operations Sarl),

famoksat - 62,5 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

uczulający, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

7.08.2021

   

202

R-70/2010

Colzor Trio 405 EC

Chwastobójczy

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

dimetachlor - 187,5 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

napropamid - 187,5 g (prod. United Phosphorus Ltd),

chlomazon - 30 g (prod. FMC Chemical)

w 1 litrze środka

drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz  zwrotami R 37/38 i R 43

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N  oraz  Zwrot R 50/53

 

2.09.2020

   

203

R-68/2009

Command 360 CS

Chwastobójczy

FMC Corporation

Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA

FMC Corporation - USA

chlomazon - 360 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany  ze względu na  brak ryzyka

mie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami  okreslonymi  w przepisach  o substancjach  i preparatach chemicznych

 

31.10.2012

   

204

R-57/2008

Command 480 EC

Chwastobójczy

FMC Corporation

Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA

FMC Corporation - USA

chlomazon - 480 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R10, R20/22, R36/37, R43. R65, R66

nie klasyfikuje się  ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R51/53

 

31.10.2012

   

205

17/2003

Command Top 375 CS

Chwastobójczy

FMC Corporation

Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA

FMC Corporation - USA

napropamid - 345 g (prod. United Phosphorus Ltd),

chlomazon - 30 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół ze względu na niskie ryzyko

szkodliwy

 

17.07.2013

   

206

R-76/2010

Compo Antymech do Trawników GR

Chwastobójczy

Compo GmbH

, Niemcy

Compo GmbH - Niemcy

siarczan (VI) żelaza (II) - 274 g (prod. Melspring International B.V)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

 

nie jest klasyfikowany

31.08.2015

   

207

R-38/2010

Compo Nawóz do Trawników z Odchwaszczaczem

Chwastobójczy

Compo GmbH

, Niemcy

Compo GmbH - Niemcy

2,4-D - 8,4 g (prod. AH Marks and Company Limited),

dikamba - 1,2 g (prod. BASF SE)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze względu na  brak ryzyka

nie jest  klasyfikowany  zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i  preparatach  chemicznych

 

31.12.2013

   

208

R-33/2008

Confidor 200 SL

Insektycyd

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 200 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi, oraz zwrot R36

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N,  nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

16.04.2018

   

209

29/2000

Contans XX

Pozostały

 

Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH - Niemcy

Coniothyrium minitans (prod. Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH)

nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie ze względu na brak ryzyka

niejest klasyfikowany zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

 

30.09.2012

   

210

R-102/2008

Corbel 750 EC

Fungicyd

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF SE - Niemcy

fenpropimorf - 750 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drazniący, działa szkodliwie na rozrodczość kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R20, R38, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

19.12.2018

   

211

R-23/2006

Cougar 600 SC

Chwastobójczy

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience S.A - Francja

izoproturon - 500 g (prod. Bayer CropScience S.A),

diflufenikan - 100 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn; zwroty R 40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, zwroty R 50/53

 

28.08.2016

   

212

R-86/2008

Couraze 350 FS

Insektycyd

Cheminova  A/S

Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 350 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotem R20

nie klasyfikuje się ze wzgledu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

26.11.2018

   

213

R-1/2011

Credo 600 SC

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

chlorotalonil - 500 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

pikoksystrobina - 100 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R20, R37, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

4.01.2021

   

214

R-31/2005

Criptic 400 EC

Chwastobójczy

Luxan B.V.

Industrieweg, 6662 PA Elst (Gld.), Królestwo Niderlandów

Luxan B.V. - Królestwo Niderlandów

chloroprofam - 400 g (prod. Luxan B.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

 

29.08.2015

   

215

752/2000

Cruiser 70 WS

Insektycyd

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Bazylea, Szwajcaria

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

tiametoksam - 70 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst.i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.11.2011

30.05.2013

  

216

R-66/2011

Cruiser 70 WS

Insektycyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska

tiametoksam - 70 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

, R50/53

bardzo toksyczny

 

niebezpieczny dla środowiska, N

1.12.2021

   

217

753/2000

Cruiser OSR 322 FS

Fungicyd, Insektycyd

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Bazylea, Szwajcaria

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

tiametoksam - 280 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

metalaksyl-M - 32,15 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

fludioksonil - 8 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst.i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.03.2012

   

218

R-25/2004

Cuproflow 375 SC

Fungicyd

Isagro S.p.A.

Centro Uffici San Siro-Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska

Isagro S.p.A. - Republika Włoska

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 375 g (prod. Isagro S.p.A.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany

bardzo toksyczny w dawce powyżej 3,33 l/ha

niebezpieczny dla środowiska N, zwrot R50/53

 

27.05.2014

   

219

R-1/2009

Cuproxat 345 SC

Fungicyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

miedź w postaci trizasadowego siarczanu miedzi (II) - 190 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny w przypadku stosowania w dawce powyzej 4,87 l/ha w uprawie ziemniaka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R50/53

 

6.01.2019

   

220

R-126/2009

Curzate Cu 49,5 WP

Fungicyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 45 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Du Pont de Nemours)

drażniący, uczulający, szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 41, R 43

toksyczny w dawce >2,968 kg/ha<4,127 kg/ha

bardzo toksyczny w dawce ≥4,127 kg/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R52/53

 

31.05.2014

   

221

R-41/2006

Curzate M 72,5 WP

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

mankozeb - 68 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

drażniący, uczulający, Xi oraz zwroty R36, R37, R42/43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, szkodliwy oraz zwrot R50/53

 

22.11.2016

   

222

R-45/2006

Curzate Top 72,5 WG

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

mankozeb - 68 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

uczulający, Xi oraz zwroty R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, szkodliwy oraz zwrot R50/53

 

14.12.2016

   

223

871/2001

Cycocel 750 SL

Regulator wzrostu

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF AG - Niemcy

chloromekwatu chlorek - 750 g (prod. BASF AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

21.08.2011

21.02.2013

  

224

R-56/2010 i.r.

Cyklon 300 SL

Chwastobójczy

K&S Chemicals

Stodolniana, 97-300 Piotrków  Trybunalski

Dow AgroSciences LLC - USA

chlopyralid - 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie  klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot R 51/53

 

1.01.2011

1.07.2012

2

 

225

R-5/2009

Danadim 400 EC

Insektycyd

Cheminova Polska Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

Cheminova  A/S - Dania

dimetoat - 400 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

szkodliwy,  drażniący, uczulający z przypisanym symbolem  Xn oraz zwroty  R10, R20/22, R36, R43

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

30.09.2012

   

226

R-55/2008

Danadim Progress 400 EC

Insektycyd

 

Cheminova  A/S - Dania

dimetoat - 400 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R20/22, R36, R43

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

30.09.2012

   

227

R-29/2011

Dazide Enhance 85 SG

Regulator wzrostu

Fine Agrochemicals Limited

Hill End House Whittington, WR 2RQ Worcester, Anglia

Fine Agrochemicals Limited - Anglia

daminozyd - 85 % (prod. Fine Agrochemicals Limited)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany

17.04.2021

   

228

R-129/2009

Decis 2,5 EC

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

deltametryna - 2,5 % (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drazniący Xn, Xi  oraz zwroty R20/22, R 65, R37/38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko jeżeli stosowany jest jednorazowo lub wielokrotnie w dawce do 6,25 g s.a/ha (0,25 l/ha) oraz  jednorazowo w dawce do 10 g /ha (0,4 l/ha)

- klasyfikuje się jako bardzo toksyczny w dawce 5,25 g/ha( 0,25 l/ha)i jednorazowo w dawce i powyżej 10 g sa/ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz  zwrot R50/53

 

1.01.2020

   

229

R-32/2005

Decis Ogród 015 EW

Insektycyd

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer CropScience S.A - Francja

deltametryna - 15 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

bardzo toksyczny w przypadku stosowania dwukrotnego w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyzszej niż 4,1      ml /100 m2 lub jednokrotnego w dawce równej  lub wyzszej niż 6,6 ml/100m2

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko - w przypadku stosowania jednokrotnego lub dwukrotnego w sezon

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

9.09.2015

   

230

R-69/2010

Degesh Plates/Strips 56 GE

Insektycyd

PUPH SOLFUM Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska, 95-070  Rąbień AB

Detia Freyberg GmbH - Niemcy

fosforek (III) magnezu (II) - 56 % (prod. Degesh de Chile Ltda.)

drażniący, bardzo  toksyczny z przypisanym symbolem T+ oraz zwrotami R 26/28 i R36/37

nie klasyfikuje się ze względy na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N  oraz zwrot R 50

 

28.02.2014

   

231

R-46/2006

Delan 700 WG

Fungicyd

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

ditianon - 700 g (prod. BASF Agro B.V.)

rakotwórczy kategorii 3, szkodliwy, drażniący, Xn, N, R22, R40, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska

29.12.2016

   

232

R-72/2011i.r.

Deltoxin 56 GE

Insektycyd

Agrosimex Sp. z o.o.

05-620 Goliany

Detia Freyberg GmbH - Niemcy

fosforek (III) glinu (III) - 56 % (prod. Detia Freyberg GmbH)

drażniący, bardzo toksyczny, T+, R26/28, R36/37

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

233

R-10/2011 i.r.

Deresz 306 SE

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Dow AgroSciences LLC - USA

2,4-D - 452 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

florasulam - 6,25 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

szkodliwy, Xn, R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

22.06.2016

 

2

 

234

R-6/2011 i.r.

Destroyer 334 SL

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Dow AgroSciences LLC - USA

chlopyralid - 267 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

pikloram - 67 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 53

niebezpieczny dla środowiska

21.02.2012

 

2

 

235

R-57/2005

Devrinol 450 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

napropamid - 450 g (prod. United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

8.12.2015

   

236

R-10/2006

Devrinol Top 375 CS

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

napropamid - 345 g (prod. United Phosphorus Ltd),

chlomazon - 30 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół ze względu na brak ryzyka

działa szkodliwie na organizmy wodne,może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środ

 

29.03.2016

   

237

R-16/2006

Dicoherb 750 SL

Chwastobójczy

 

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

MCPA - 750 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG lub Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22 i R 41

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

 

30.06.2012

   

238

R-25/2010

Dicopur 600 SL

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

2,4-D - 600 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty r 41, R 43

nie klasyfikuje się  ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

15.03.2020

   

239

R-42/2005

Dicopur Top 464 SL

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

2,4-D - 344 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG),

dikamba w postaci soli dimetyloaminowej - 120 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22 i R 41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest  klasyfikowany  zgodnie z  przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

 

4.10.2015

   

240

R-54/2010i.r.

Di-eF-eF 500 SC

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Globachem N.V - królestwo Belgii

diflufenikan - 500 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

nie klasyfikuje się zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o  substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R  50/53

 

31.12.2012

 

2

 

241

R-103/2008

Diflanil 500 SC

Chwastobójczy

Globachem N.V

Leeuwerweg, B-3808 Sint-Truiden, królestwo Belgii

Globachem N.V - królestwo Belgii

diflufenikan - 500 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

   

242

R-52/2010i.r.

Diflu 500 SC

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Globachem N.V - królestwo Belgii

diflufenikan - 500 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

243

R-39/2007

Difo 250 EC

Fungicyd

Agrosimex Sp. z o.o.

05-620 Goliany

Globachem N.V - królestwo Belgii

difenokonazol - 250 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, R36/38, R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

7.09.2017

   

244

R-5/2008

Dimilin 480 SC

Insektycyd

 

Chemtura Corporation Inc. - USA

diflubenzuron - 480 g (prod. Chemtura Netherands B.V.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny przy stosowaniu środka w dawce powyżej 0,375 l/ha

niebezoieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

22.01.2018

   

245

R-44/2010

Dipel WG

Insektycyd

Summit Agro Europe Ltd.

Upper Thames Street Vintners Palace, EC4V 3 BJ Londyn, Wielka Brytania

Valent BioSciences - USA

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (prod. Valent BioSciences)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatch  chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatch  chemicznych

 

30.04.2014

   

246

R-14/2010

Discus 500 WG

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

krezoksym metylu - 500 g (prod. BASF AG)

szkodliwy, rakotwórzcy kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 40

nie klasyfikuje się ze względu  na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

1.05.2020

   

247

883/2001

Dithane NeoTec 75 WG

Fungicyd

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

mankozeb - 75 % (prod. Dow AgroSciences LLC)

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

30.04.2012

   

248

R-73/2008

Dividend 030 FS

Fungicyd

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

difenokonazol - 30 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R36/38

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

31.12.2013

   

249

R-128/2009

Dobromir 250 SC

Fungicyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Limited - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  przepisami o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot  R 50/53

 

30.11.2019

   

250

R-92/2009

Domark 100 EC

Fungicyd

Isagro S.p.A.

Centro Uffici San Siro-Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska

Isagro S.p.A. - Republika Włoska

tetrakonazol - 100 g (prod. Isagro S.p.A.)

w 1 litrze środka

drazniący, szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R 36/38, R 65, R 67

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

27.07.2019

   

251

676/2000

Dominator 360 SL

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteraimi określonymi w przepisach o subst.i prep.chemicznych.

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

14.02.2012

   

252

42/2002

Domino 700 SC

Chwastobójczy

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

metamitron - 700 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

28.05.2012

   

253

R-104/2008

Domnic 250 EW

Fungicyd

 

Sharda Europe - Belgia

tebukonazol - 250 g (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działajacy szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zrwoty R22, R36, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpiczny dla środowiska  oraz zwrot R51/53

 

19.12.2018

   

254

R-21/2010 i.r.

Doppler 390 SC

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Bayer CropScience S.A - Francja

fenmedifam - 200 g (prod. Bayer CropScience S.A),

etofumesat - 190 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu  na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

29.01.2012

29.07.2013

2

 

255

R-50/2009

Dragon 450 WG

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

aminopyralid - 300 g (prod. Dow AgroSciences Switzerland S.A.),

florasulam - 150 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

24.04.2012

   

256

R-52/2010

Drum 45 WG

Fungicyd

Belchim Crop Protection Poland

Sienna, 00 - 815 Warszawa

Belchim Crop Protection Poland - Warszawa

cymoksanil - 45 % (prod. Indofil Chemical Co.)

drażniący, uczulający, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

   

257

699/2000

Dual Gold 960 EC

Chwastobójczy

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

metolachlor-S - 960 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

15.03.2012

   

258

R-29/2008

Duett Ultra 497 SC

Fungicyd

 

BASF SE - Niemcy

tiofanat metylowy - 310 g (prod. Nippon Soda Company Ltd ),

epoksykonazol - 187 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodl.,uczul.,rak. kat. 3,dział. szkod. na rozrod. kat. 3, mut. kat.3, Xn, R20/22, R40, R43, R62, R68

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

2.04.2018

   

259

R-31/2008

Duplosan DP 600 SL

Chwastobójczy

 

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

dichloroprop-P w postaci soli potasowej - 600 g (prod. Nufarm UK Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.05.2011

30.11.2012

  

260

R-39/2011

Duplosan DP 600 SL

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

dichloroprop-P w postaci soli potasowej - 600 g (prod. Nufarm UK Ltd)

szkodliwy, drażniący, Xn, R22, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

8.06.2021

   

261

41/2002

Dursban 480 EC

Insektycyd

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chloropiryfos - 480 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R20/22, R36/37/38, R65

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

27.05.2012

   

262

R-69/2011

Dursban Delta 200 CS

Insektycyd

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chloropiryfos - 200 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

 

bardzo toksyczny

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

13.11.2021

   

263

R-82/2009

Ecodian  - CP VP

Atraktant

Isagro S.p.A.

Centro Uffici San Siro-Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska

Isagro S.p.A. - Republika Włoska

(E,E)-8,10-dodecadieno-1-ol - 0,97 % (prod. Isagro S.p.A.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.08.2015

   

264

64/2002

Ekonom 72 WP

Fungicyd

Industrias Quimicas del Valles S.A

Av. Rafael Casanova, Mollet del Valles, 08100 Barcelona, Królestwo Hiszpanii

Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii

mankozeb - 64 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A),

metalaksyl - 8 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

drażniący, uczulający, Xi oraz zwroty R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

27.11.2012

   

265

R-15/2005

Ekonom MC 72,5 WP

Fungicyd

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

mankozeb - 68 % (prod. Cerexagri S.A),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Indofil Chemical Co.)

sklasyfikowany jako pozostałe, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, szkodliwy, drażniący, uczulający, R38, R43, R63

sklasyfikowany jako pozostałe, nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.04.2015

   

266

R-61/2010

Ekonom MM 72 WP

Fungicyd

Industrias Quimicas del Valles S.A

Av. Rafael Casanova, Mollet del Valles, 08100 Barcelona, Królestwo Hiszpanii

Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii

mankozeb - 64 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A),

metalaksyl - 8 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R 36 i R 43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

30.06.2014

   

267

R-9/2007

Elegant 05 EC

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii

chizalofop-P etylu - 5 % (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R10, R41, R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

12.04.2017

   

268

R-117/2009

Elumis 105 OD

Chwastobójczy

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

mezotrion - 75 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

nikosulfuron - 30 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drazniący z przypisanym  symbolem Xi oraz zwrot R 38

nie klasyfikuje się  ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.12.2012

   

269

805/2001

Emblem 20 WP

Chwastobójczy

Nufarm S.A.S.

Boulevard Camelinat, BP 75 92239 Genneviliers, Francja

Nufarm S.A.S. - Francja

bromoksynil w postaci estru kwasu octowego - 20 % (prod. Nufarm S.A.S.)

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwroty R22, R63 i R 65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

6.08.2012

   

270

R-42/2008

Eminent 125 SL

Fungicyd

 

Isagro S.p.A. - Republika Włoska

tetrakonazol - 125 g (prod. Isagro S.p.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy Kat.3, Xn oraz zwroty R40

nie klasyfikuje się  ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska N, oraz zwrot  R51/53

 

15.05.2018

   

271

R-130/2009

Eminent Star 312 SE

Fungicyd

Isagro S.p.A.

Centro Uffici San Siro-Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska

Isagro S.p.A. - Republika Włoska

chlorotalonil - 250 g (prod. Isagro S.p.A.),

tetrakonazol - 62,5 g (prod. Isagro S.p.A.)

szkodliwy, drażniący, rskotwórczy Kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 36/38, R 40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

30.04.2014

   

272

R-37/2007

Emol BTX LA

Repelent

Akzo Nobel Decorative Painta Sp. z o.o.

Wybrzeże Gdynskie, 01.531 Warszawa

Akzo Nobel Decorative Painta Sp. z o.o. - Warszawa

benzoesan denatonium - 0,155 g (prod. Macfarlan Smith Limited)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst i prep chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst i prep chemicznych

 

27.08.2017

   

273

R-32/2004

Emol Plus BTX LA

Repelent

Akzo Nobel Decorative Painta Sp. z o.o.

Wybrzeże Gdynskie, 01.531 Warszawa

Akzo Nobel Decorative Painta Sp. z o.o. - Warszawa

benzoesan denatonium - 0,16 g (prod. Macfarlan Smith Limited)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o cubstancjach i preparatach chemicznych

nie dotyczy

nie jest klastfikowany jako preparat niebezpiueczny dla środowiska zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

 

9.07.2014

   

274

R-63/2010

Envidor 240 SC

Insektycyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

spirodiklofen - 240 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 40 i R 43

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

7.07.2020

   

275

R-19/2011 i.r.

Espada 500 SC

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metamitron - 350 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH),

etofumesat - 150 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.03.2012

 

2

 

276

R-110/2009

Esteron 600 EC

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

2,4-D - 905 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

drażniący, ucvzulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R 38, R 43

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

28.09.2019

   

277

R-19/2010 i.r.

Etefo 480 SL

Regulator wzrostu

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Bayer CropScience S.A - Francja

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje sie  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot  R 52/53

 

31.07.2011

31.01.2013

2

 

278

R-28/2010 i.r.

Ethefon Gold 480 SL

Regulator wzrostu

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Bayer CropScience S.A - Francja

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym  symbolem Xi oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.07.2011

31.01.2013

2

 

279

R-64/2011

Ethofol 500 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

etofumesat - 500 g (prod. United Phosphorus Ltd)

uczulający, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.10.2021

   

280

R-6/2010

Ethosat 500 SC

Chwastobójczy

Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund Rumpler Strasse, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

etofumesat - 500 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  przepisami o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

11.01.2020

   

281

392/98

Ethrel 480 SL

Regulator wzrostu

 

Bayer CropScience S.A - Francja

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

31.12.2010

31.07.2012

  

282

R-9/2011

Ethrel 480 SL

Regulator wzrostu

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20, R37, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska

24.01.2021

   

283

R-74/2008

Expert 600 SC

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

flufenacet - 400 g (prod. Bayer CropScience AG),

diflufenikan - 200 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22 R43 i R48/22

nie klasyfikuje sie ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem n oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

   

284

833/2001

Expert Met 56 WG

Chwastobójczy

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

flufenacet - 42 % (prod. Bayer CropScience AG),

metrybuzyna - 14 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R36, R48/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczy dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

5.04.2012

   

285

6/2002

Factor 365 SE

Chwastobójczy

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

2,4-D - 360 g (prod. Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.),

metosulam - 5 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

23.01.2012

23.07.2013

  

286

R-60/2009

Falcon 460 EC

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

spiroksamina - 250 g (prod. Bayer CropScience AG),

tebukonazol - 167 g (prod. Bayer CropScience AG),

triadimenol - 43 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3 z przypisanymi symbolami Xn i C zwroty R21/22, R34, R41 oraz R63

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz  zwrot R50/53

 

28.02.2014

   

287

R-10/2011

Fandango 200 EC

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer SAS - Republika Francuska

protiokonazol - 100 g (prod. Bayer CropScience AG),

fluoksastrobina - 100 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

26.01.2021

   

288

R-98/2008

Fantom 069 EW

Chwastobójczy

 

Bayer SAS - Republika Francuska

fenoksaprop-P etylu - 69 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R66

nie klasyfikuje się  ze wzgledu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

31.12.2012

   

289

672/2000

Fastac 100 EC

Insektycyd

 

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

alfa-cypermetryna - 100 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn oraz zwroty R20/22, R37, R43, R48/22, R65 oraz R66

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

29.02.2012

   

290

870/2001

Fazor 80 SG

Regulator wzrostu

 

Chemtura Corporation Inc. - USA

hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej - 80 % (prod. Chemtura Corporation Inc.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

21.10.2012

   

291

901/2001

Fernando 225 EC

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

trichlopyr w postaci estru butoksyetylowego - 100 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

fluroksypyr w postaci estru 1-etyloheptylowego - 75 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

chlopyralid - 50 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R37/38, R41, R43, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

19.05.2010

31.05.2012

  

292

R-44/2011

Filar 360 SL

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Sinon Corporation - Taiwan

glifosat - 360 g (prod. Sinon Corporation)

drażniący, uczulający, R51/53, R41, R43

  

niebezpieczny dla środowiska

26.07.2021

   

293

R-93/2009

Flexity 300 SC

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

metrafenon - 300 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach dotyczących substancji i preparatów chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

29.07.2019

   

294

R-22/2011

Flint Plus 64 WG

Fungicyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

kaptan - 60 % (prod. Arysta LifeScience S.A.S. Francja),

trifloksystrobina - 4 % (prod. Bayer CropScience AG)

drażniący, uczulający, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R40, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

6.03.2021

   

295

R-55/2010

Floranid Quattro GR

Chwastobójczy

Compo GmbH

, Niemcy

Compo GmbH - Niemcy

siarczan (VI) żelaza (II) - 238 g (prod. Melspring International B.V),

2,4-D - 7 g (prod. AH Marks and Company Limited),

dikamba - 1 g (prod. BASF SE)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach  i preparatach  chemicznych

 

31.08.2015

   

296

881/2001

Flordimex 420 SL

Regulator wzrostu

 

Chemie AG Bitterfeld-Wolfen  - Niemcy

etefon - 420 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

25.06.2010

31.07.2012

  

297

R-15/2011

Flordimex 480 SL

Regulator wzrostu

CBW Chemie GmbH

Greppiner Strasse, 06766 Bitterfeld - Wolfen, Republika Federalna Niemiec

CBW Chemie GmbH - Republika Federalna Niemiec

etefon - 480 g (prod. CBW Chemie GmbH)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20, R37, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska

24.01.2021

   

298

R-3/2010

Floris AE

Insektycyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

pyretryny - 0,12 % (prod. Kenya Pyrethrum Information Centre)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrotami R51/53

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symboem N

 

31.08.2015

   

299

R-94/2009

Flowbrix 380 SC

Fungicyd

Montanwerke Brixlegg AG

Werkstrasse, A- 6230 Brixlegg, Republika Austrii

Montanwerke Brixlegg AG - Republika Austrii

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 380 g (prod. Montanwerke Brixlegg AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ruzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot  R 50/53

 

31.05.2014

   

300

R-19/2011

Fluroherb 200 EC

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o. - Mogilno

Fluroksypyr - 200 g (prod. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.)

drażniący, Xi, R37/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.03.2021

   

301

R-37/2006

Focus Ultra 100 EC

Chwastobójczy

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

cykloksydym - 100 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R38, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

10.11.2016

   

302

R-83/2008

Folpan 80 WG

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

folpet - 80 % (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kar.3, Xn oraz zwroty R36, R40, R43

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50

 

30.09.2012

   

303

R-41/2010

Foray 76 B SC

Insektycyd

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja

Valent BioSciences - USA

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 18,44 % (prod. Valent BioSciences)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami  określonymi w  przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

30.04.2014

   

304

R-51/2008

Force 20 CS

Insektycyd

 

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. - Warszawa

teflutryna - 200 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

kategorie niebezpieczeństwa szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R20 i R43

nie klasyfikuje się ze względu  na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

12.06.2018

   

305

R-32/2006

Forte 430 SC

Chwastobójczy

Oxon Italia

Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy

Oxon Italia - Włochy

chlorydazon - 430 g (prod. Oxon Italia)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

9.11.2016

   

306

R-82/2008

Forte 65 WG

Chwastobójczy

 

Oxon Italia - Włochy

chlorydazon - 650 g (prod. Oxon Italia)

szkodliwy, uczulający, z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzko

niebezpieczny dla środowiska, z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

31.12.2012

   

307

R-51/2009

Fox 480 SC

Chwastobójczy

Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund Rumpler Strasse, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

bifenoks - 480 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

   

308

R-88/2009

Foxtrot 069 EW

Chwastobójczy

Cheminova  A/S

Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania

Cheminova  A/S - Dania

fenoksaprop-P etylu - 69 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R36, R43, R66

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.12.2012

   

309

R-118/2009

Fuego Extra 500 SC

Chwastobójczy

Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund Rumpler Strasse, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metazachlor - 500 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

w 1 litrze środka

drazniący, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 43

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.01.2014

   

310

R-52/2009

Funaben Plus 02 WS

Fungicyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

tebukonazol - 2 % (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczośc kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot  R63

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

28.02.2014

   

311

R-119/2009

Funaben Plus 03 PA

Fungicyd

Fregata S.A.

ul. Grunwaldzka, 80-309 Gdańsk-Oliwa

Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa

tiofanat metylowy - 3 % (prod. Nippon Soda Company Ltd )

szkodliwy, uczulający, mutagenny Kat.3 Xn oraz  zwroty R 43 i R 68

nie klasyfikuje sie ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

29.10.2019

   

312

652/99

Fungaflor 200 EC

Fungicyd

 

Janssen Pharmaceutica N.V. - Belgia

imazalil - 200 g (prod. Janssen Pharmaceutica N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe

toksyczny

 

8.12.2010

8.07.2012

  

313

856/2001

Fungazil 100 SL

Fungicyd

 

Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów

imazalil - 100 g (prod. Certis Europe B.V)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 38

nie klasyfikuje sie  ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla  środowiska oraz zwrot R 52/53

 

30.06.2013

   

314

R-33/2011 i.r.

Funguran A Plus 50 WP

Fungicyd

Spiess - Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg, 20097 Hamburg, Niemcy

Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % (prod. Spiess - Urania Chemicals GmbH)

szkodliwy, drażniący, Xn, R50/53

toksyczny w dawce powyżej lun równej 4,9 kg/ha

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2015

 

2

 

315

867/2001

Funguran EASY 50 WP

Fungicyd, Bakteriocyd

 

Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % (prod. Spiess - Urania Chemicals GmbH)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, zwrot R50/53

 

26.07.2011

26.01.2013

  

316

R-32/2011i.r.

Funguran Forte 50 WP

Fungicyd

Spiess - Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg, 20097 Hamburg, Niemcy

Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50 % (prod. Spiess - Urania Chemicals GmbH)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20/21, R41

dział toksycznie w dawce  wiekszej lub równej 4,9 kg/ha

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2015

 

2

 

317

R-21/2008

Funguran-OH 50 WP

Fungicyd, Bakteriocyd

 

Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % (prod. Spiess - Urania Chemicals GmbH)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R41

działa toksycznie w przypadku dawki wiekszej lub równej 4,9 kg/ ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

11.03.2018

   

318

R-2/2009

Fury 100 EW

Insektycyd

FMC Corporation

Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA

FMC Corporation - USA

zeta-cypermetryna - 100 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R20/22, R43

bardzo toksyczny (w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,3 l/ha), toksyczny ( w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha)

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

9.01.2019

   

319

754/2000

Fusilade Forte 150 EC

Chwastobójczy

 

Syngenta Limited - Wielka Brytania

fluazyfop-P butylu - 150 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

 

31.12.2013

   

320

R-21/2011

Fym 500 SC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

metazachlor - 500 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

szkodliwy, uczulający, Xn, R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

22.07.2012

   

321

R-58/2011 h.r.

Gadwall

Chwastobójczy

AgChem Acces Poland Ltd.

Fordonska, 85-766 Bydgoszcz

FMC Corporation - USA

chlomazon - 360 g (prod. FMC Corporation)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.12.2012

   

322

R-18/2011

Galaper 200 EC

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o. - Mogilno

Fluroksypyr - 200 g (prod. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.)

drażniący, Xi, R36/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.03.2021

   

323

R-26/2003

Galben M 73 WP

Fungicyd

 

FMC Chemical - Belgia

mankozeb - 65 % (prod. FMC Corporation),

benalaksyl - 8 % (prod. FMC Corporation)

drażniący, Xi oraz zwroty R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

22.12.2013

   

324

R-9/2010 i.r.

Galeon 100 EC

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

propachizafop - 100 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 36/38, R 65

 nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz  zwrot R 51/53

 

13.09.2011

13.03.2013

2

 

325

24/2002

Galera 334 SL

Chwastobójczy

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chlopyralid - 267 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

pikloram - 67 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R53

 

21.02.2012

   

326

R-90/2008

Galigan 240 EC

Chwastobójczy

 

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

oksyfluorofen - 240 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R38, R41

nie kalsyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

2.12.2018

   

327

499/99

Gallup 360 SL

Chwastobójczy

 

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

glifosat - 360 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klsayfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

31.12.2011

30.06.2013

  

328

R-52/2011

Gallup 360 SL

Chwastobójczy

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

glifosat - 360 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

drażniący, Xi, R36

 

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

8.08.2021

   

329

R-14/2003

Galmano 201 FS

Fungicyd

 

Bayer CropScience S.A - Francja

fluchinkonazol - 167 g (prod. Bayer CropScience S.A),

prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) - 34 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R48/22

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

18.08.2013

   

330

R- 94/2008

Gaucho 600 FS

Insektycyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 600 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

10.12.2018

   

331

R-24/2010

Gibb Plus 11 SL

Regulator wzrostu

Globachem N.V

Leeuwerweg, B-3808 Sint-Truiden, królestwo Belgii

Globachem N.V - królestwo Belgii

gibereliny A4 + A7 - 11,24 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach  i preparatach  chemicznych

 

31.08.2015

   

332

R-14/2009

Gizmo 060 FS

Fungicyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

tebukonazol - 60 g (prod. Nufarm S.A.S.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat.3 oraz zwrot R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, oraz zwrot R52/53

 

28.02.2014

   

333

834/2001

GL 360 SL

Chwastobójczy

 

Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V lub Sankyo Agro Co Ltd)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

 

6.04.2011

6.10.2012

  

334

R-5/2005

Glanzit 06 GB

Moluskocyd

Glanzit-Gesselschaft Pfeiffer & Co.

Industriegebiet Nord 1/4, Langgewann, D-67547 Warms, Niemcy

Glanzit-Gesselschaft Pfeiffer & Co. - Niemcy

metaldehyd - 6 % (prod. Lonza Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okerślonymi w w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest  sklasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

 

4.02.2015

   

335

R-96/2008

Glean 75 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

chlorosulfuron - 75 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie jest klasyfikowany  ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach. i preparatach chemicznych

 

26.03.2019

   

336

3/2002

Glifocyd 360 SL

Chwastobójczy

 

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

glifosat - 360 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

toksyczny

 

30.06.2012

   

337

R-10/2010 i.r.

GlifoMax 360 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

glifosat w postaci soli izopropyloaminowej - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie  z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrotR 51/53

 

31.12.2012

 

2

 

338

R-40/2011i.r.

Glifosat Classic 360 SL

Chwastobójczy

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

drażniący, Xi, R41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

15.07.2012

 

2

 

339

21/2002

Glifostar 360 SL

Chwastobójczy

 

Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V lub Sankyo Agro Co Ltd)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

 

9.02.2012

   

340

673/2000

Glyfos 360 SL

Chwastobójczy

 

Cheminova  A/S - Dania

glifosat - 360 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

10.02.2012

   

341

R-16/2008

Goal 480 SC

Chwastobójczy

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

oksyfluorofen - 480 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, oraz zwrot R50/53

 

12.02.2018

   

342

R-4/2004

Gold 450 EC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

2,4-D - 360 g (prod. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.),

fluroksypyr w postaci estru 1-metyloheptylowego - 90 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe

szkodliwy

 

16.02.2014

   

343

R-63/2010 i.r.

Golden Abamek 018 EC

Insektycyd

 

Syngenta Crop Protection Monthey - Konfederacja Szwajcarska

abamektyna - 18 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 22

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla  środowiska z przypianym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

344

R-75/2010 i.r.

Golden Alpha 100 EC

Insektycyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

alfa-cypermetryna - 100 g (prod. BASF Agro B.V.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R20/22, R37, R43, R48/22, R65, R66

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

10.02.2011

10.08.2012

2

 

345

R-2/2011 i.r.

Golden Azzox 250 SC

Fungicyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania

azoksystrobina - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection UK Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

346

R-27/2010 i.r.

Golden Buzin 700 WG

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metrybuzyna - 70 % (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

30.09.2011

30.03.2013

2

 

347

R-37/2010 i.r.

Golden C-Kwat 720 SL

Regulator wzrostu

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Taminco N.V. - Belgia

chloromekwatu chlorek - 720 g (prod. Taminco N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z  przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 20/22

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52

 

31.12.2012

 

2

 

348

R-72/2011 h.r.

Golden Clomazon 360 CS

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

FMC Corporation - USA

chlomazon - 360 g (prod. FMC Corporation)

    

31.10.2012

   

349

R-1/2011 i.r.

Golden Clopyralid 300 SL

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Agriphar SA - Belgia

chlopyralid - 300 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.04.2011

30.10.2012

2

 

350

R-23/2011i.r.

Golden Difekonazol 250 EC

Fungicyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania

difenokonazol - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

21.05.2012

 

2

 

351

R-89/2010i.r.

Golden Duo 191 EC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

fenmedifam - 97 g (prod. Bayer CropScience AG),

etofumesat - 94 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

szkodliwy, Xn, R20

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2013

 

2

 

352

R-29/2010 i.r.

Golden Ethefon 480 SL

Regulator wzrostu

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Bayer CropScience S.A - Francja

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.07.2011

31.01.2013

2

 

353

R-92/2010 i.r.

Golden Etho 500 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

etofumesat - 500 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2013

 

2

 

354

R-36/2010 i.r.

Golden Fenikan 500 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

diflufenikan - 500 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

355

R-51/2010 i.r.

Golden Glifosat 360 SL

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

glifosat - 360 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.03.2011

30.09.2012

2

 

356

R-35/2010 i.r.

Golden Glyphosat 360 SL

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

glifosat - 360 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

18.03.2011

18.09.2012

2

 

357

R-84/2010 i.r.

Golden IPU  500 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Stahler International GmbH and Co. KG - Niemcy

izoproturon - 500 g (prod. Gharda Chemicals Limited)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2018

 

2

 

358

R-49/2010 i.r.

Golden Metaz 500 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

metazachlor - 500 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym  symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 43

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

22.07.2012

 

2

 

359

R-91/2010i.r.

Golden Metron 700 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

metamitron - 700 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2012

 

2

 

360

R-31/2010 i.r.

Golden Nico 040 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drazniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 38

nie klasyfikuje się ze względu  na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

361

R-49/2011 h.r

Golden Pendi 330 EC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

pendimetalina - 330 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R36/37/38, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2013

   

362

R-50/2010 i.r.

Golden Pendimet 330 EC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

BASF SE - Niemcy

pendimetalina - 330 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 36/38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

30.12.2010

30.07.2012

2

 

363

R-67/2010 i.r.

Golden Piccant 334 SL

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chlopyralid - 267 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

pikloram - 67 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie klasyfikuje się  zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 53

 

21.02.2012

 

2

 

364

R-65/2010 i.r.

Golden Plumage 600 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Bayer CropScience UK Limited - Wielka Brytania

flufenacet - 400 g (prod. Bayer CropScience),

diflufenikan - 200 g (prod. Bayer CropScience UK Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 43 i R 48/22

nie klasyfikuje się ze względu  na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot  R 50/53

 

31.03.2012

 

2

 

365

R-17/2011i.r

Golden Prochloraz 450 EC

Fungicyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

prochloraz - 450 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

366

R-18/2011i.r.

Golden Propiconazol 250 EC

Fungicyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

propikonazol - 250 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

drażniący, Xn, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

21.05.2011

21.11.2012

2

 

367

R-66/2010 i.r.

Golden Pyrifos 480 EC

Insektycyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chloropiryfos - 480 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 36/37/38, R 65

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

27.05.2012

 

2

 

368

R-77/2010i.r

Golden Pyzamid 50 WP

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

propyzamid - 50 % (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

szkodliwy, Xn, R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.06.2012

 

2

 

369

R-34/2011 i.r.

Golden Rimsulfuron 25 WG

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Du Pont de Nemours - Francja

rimsulfuron - 250 g (prod. Du Pont de Nemours)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

13.03.2012

 

2

 

370

R-78/2010 i.r.

Golden Teb 250 EW

Fungicyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chai Wan, Hong Kong

tebukonazol - 250 g (prod. Rotam Agrochemical Co. Ltd.)

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R20/22, R41, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2012

 

2

 

371

R-81/2010 i.r

Golden Tepra 050 EC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

BASF SE - Niemcy

tepraloksydym - 50 g (prod. BASF SE)

szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R38, R40, R62, R63, R65, R66

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

nie jest klasyfikowany

15.07.2012

 

2

 

372

R-45/2010 i.r.

Golden Triben 750 WG

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Du Pont de Nemours - Francja

tribenuron metylu - 75 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i  preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

11.05.2011

11.11.2012

2

 

373

R-77/2011h.r.

Golden Triben X 500 SG

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tribenuron metylu - 50 % (prod. Du Pont Agricultural Caribe Industries Ltd.)

drażniący, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.12.2020

   

374

R-9/2011 i.r.

Golden Trinexs 250 EC

Regulator wzrostu

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania

trineksapak etylu  - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection UK Ltd.)

drażniący, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.10.2011

30.04.2013

2

 

375

R- 83/2009

Golf Plus 540 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

mekoprop w postaci soli potasowej - 300 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

MCPA w postaci soli potasowej - 200 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

dikamba w postaci soli potasowej - 40 g (prod. BASF Corporation)

w 1 litrze środka

drażniący, szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R22, R36

nie klasyfikuje sie  ze względu na niskie ryzyko

nie jest  klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

 

31.12.2013

   

376

R-65/2011 h.r.

Goliat 025 FS

Fungicyd

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska

fludioksonil - 25 g (prod. Syngenta European)

  

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

29.08.2017

   

377

R-57/2009

Goltix 700 SC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

metamitron - 700 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje sie  ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

378

R-33/2009

Goltix Compact 90 WG

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

metamitron - 90 % (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 22

nie klasyfikuje sie ze względu ma niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50

 

28.02.2014

   

379

722/2000

Granstar 75 WG

Chwastobójczy

 

Du Pont de Nemours - Francja

tribenuron metylu - 75 % (prod. Du Pont de Nemours)

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

toksyczny

 

11.05.2011

11.11.2012

  

380

R-92/2010

Granstar 75 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tribenuron metylu - 75 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R-50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

11.05.2021

   

381

R-4/2003

Granstar Strong

Chwastobójczy

 

Du Pont de Nemours - Francja

fluroksypyr w postaci estru 1-metyloheptylowego - 250 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

tribenuron metylu - 75 % (prod. Du Pont de Nemours)

szkodliwy, drażniący, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwroty R37/38, R40, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

19.02.2013

   

382

R-90/2010

Granstar SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tribenuron metylu - 50 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

uczulający, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.12.2020

   

383

R-104/2009

Granstar Ultra SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tribenuron metylu - 25 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

tifensulfuron metylu - 25 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

21.09.2019

   

384

R-4/2011 i.r.

Grapan Extra 40 EC

Chwastobójczy

Helm Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Chemtura Corporation Inc. - USA

chizalofop-P tefurylu - 40 g (prod. Chemtura Corporation Inc.)

toksyczny, uczulający, mutagenny kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, T, R 43, R 48/22, R 61, R 62, R68

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2018

 

2

 

385

R-120/2009

Grasp 400 SC

Chwastobójczy

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

tralkoksydym - 400 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje sie ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem n oraz zwrot R 51/53

 

30.04.2013

   

386

R-1/2010

Greenfly-Gun AE

Insektycyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

pyretryny - 0,12 % (prod. Kenya Pyrethrum Information Centre)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 65 i R66

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.08.2015

   

387

R-81/2008

Gro- Stop 300 HN

Regulator wzrostu

 

Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów

chloroprofam - 300 g (prod. Certis Europe B.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn, rakotwórczy kat.3 oraz zwroty R 36/38, R40

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

8.10.2018

   

388

R-84/2009

Grodyl 75 WG

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

amidosulfuron - 75 % (prod. Bayer SAS)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.10.2012

   

389

R-76/2009

Gro-Stop 300 EC

Regulator wzrostu

Certis Europe B.V

Safariweg, 3605 MA Maarssen, Królestwo Niderlandów

Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów

chloroprofam - 300 g (prod. Certis Europe B.V)

w 1 litrze środka

uczulajacy z przypisanym symbolem Xi oraz zwrotem R43

nie klasyfikuje się ze wzgledu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym sybbolem N oraz zwrot R 51/53

 

5.06.2019

   

390

R-50/2008

Guardian CompleteMix 664 SE

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

acetochlor - 450 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V),

terbutyloazyna - 214 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, źn oraz zwroty R20/22, R37/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

4.06.2018

   

391

R-33/2006

Guardian Max 840 EC

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

acetochlor - 840 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20/22, R37/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

9.11.2016

   

392

R-26/2011

Gwarant 500 SC

Fungicyd

Arysta LifeScience S.A.S. Francja

Route d'Artix, 64150 Nogueres, Francja

Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja

chlorotalonil - 500 g (prod. Jiangyin Suli Fine Chemical Co. Ltd)

rakotwórczy kategorii 3, szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R36, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

9.03.2021

   

393

R-29/2005

Harmony 75 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

tifensulfuron metylu - 750 g (prod. Du Pont de Nemours)

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

 

8.08.2015

   

394

R-90/2009

Harrier 295 ZC

Chwastobójczy

FMC Chemical

Boulevard de la Pleine,  B- 1050 Bruksela, Belgia

FMC Corporation - USA

linuron - 250 g (prod. Novafito S.p.A),

chlomazon - 45 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

toksyczny, rakotwórczy Kat. 3, dzialający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat. 1 i 2 ( płodnośc) Kat.3 oraz zwroty R40, R61, R62

nie klasyfikuje się  ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.10.2012

   

395

R-32/2008

Hector 53,6 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

nikosulfuron - 42,9 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

rimsulfuron - 10,7 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska, N oraz zwrot R51/53

 

14.04.2018

   

396

R-36/2010

Hector Max 66,5  WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

dikamba - 55 % (prod. BASF SE),

nikosulfuron - 9,2 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

rimsulfuron - 2,3 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot R 51/53

 

31.12.2013

   

397

R-6/2006

Helben 500 SC

Fungicyd

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

karbendazym - 500 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

toksyczny

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

18.01.2016

   

398

R-52/2008

Helicur 250 EW

Fungicyd

 

Helm Polska Sp.z o.o. - Warszawa

tebukonazol - 250 g (prod. Jiangsu Seven Continent Green Chemical Co. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwroty R22, R38, R41, R63

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N, oraz zwrot R52/53

 

18.06.2018

   

399

R-43/2010 i.r.

Helm - Rap 500 SC

Chwastobójczy

Helm Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Globachem N.V - królestwo Belgii

metazachlor - 500 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 22 i R 43

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska  z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.01.2014

 

2

 

400

R-7/2011

Helm  Tribi 75 WG

Chwastobójczy

Helm AG

Nordkanalstrasse, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec

Helm AG - Republika Federalna Niemiec

tribenuron metylu - 750 g (prod. Helm AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

19.01.2021

   

401

R-16/2005

Helm-Cymi 72,5 WP

Fungicyd

 

Helm AG - Republika Federalna Niemiec

mankozeb - 68 % (prod. Cerexagri S.A),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Indofil Chemical Co.)

drażniący, uczulający z przypisanym  symbolem Xi oraz zwroty R38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R51/53

 

14.04.2015

   

402

R-53/2010 i.r

Helm-DFF 500 SC

Chwastobójczy

Helm Polska Sp.z o.o.

ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Globachem N.V - królestwo Belgii

diflufenikan - 500 g (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

10.06.2012

 

2

 

403

R-17/2011

Herbistar 200 EC

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o. - Mogilno

Fluroksypyr - 200 g (prod. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.)

drażniący, Xi, R36/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.03.2021

   

404

R-8/2009

Horizon 250 EW

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat.3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R20/22, R41 i R63

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

405

R-54/2011

Hudson 200 EC

Chwastobójczy

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

fluroksypyr - meptyl - 200 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

szkodliwy, drażniący, Xn, R10, R36/38, R43, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

15.08.2021

   

406

R-46/2011 h.r.

Hunter 400 EC

Insektycyd

Cheminova Polska Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

Cheminova  A/S - Dania

dimetoat - 400 g (prod. Cheminova  A/S)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R10, R20/22, R36, R43

bardzo toksyczny

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2011

30.03.2013

  

407

R-20/2011i.r.

Huragan 360 SL

Chwastobójczy

Agrosimex Sp. z o.o.

05-620 Goliany

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

glifosat - 360  (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

drażniący, Xi, R36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2011

30.06.2013

2

 

408

R-55/2011

Hurler 200 EC

Chwastobójczy

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

fluroksypyr - meptyl - 200 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

szkodliwy, drażniący, Xn, R10, R36/38, R43, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

17.08.2021

   

409

R-35/2010

Huzar 05 WG

Chwastobójczy

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer CropScience S.A - Francja

jodosulfuron metylosodowy - 50 g (prod. Bayer CropScience S.A)

szkodliwy, drażniący ze znakiem ostrzegawczym Xn oraz  zwroty R 41, R 65 i R 66

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

19.04.2020

   

410

R-99/2009

Huzar 100 OD

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

jodosulfuron metylosodowy - 100 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 36

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

20.08.2019

   

411

R-81/2010

Huzar Activ 387 OD

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

2,4-D - 377 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

jodosulfuron metylosodowy - 10 g (prod. Bayer SAS)

drażniący, uczulający, Xi, R38, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

24.10.2020

   

412

R-14/2007

Impact 125 SC

Fungicyd

Cheminova  A/S

Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania

Cheminova  A/S - Dania

flutriafol - 125 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R48/22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

18.04.2017

   

413

R-53/2008

Indar 5 EW

Fungicyd

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

fenbukonazol - 50 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi, oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

18.06.2018

   

414

689/2000

Indofil 80 WP

Fungicyd

 

Indofil Chemical Co. - Indie

mankozeb - 80 % (prod. Indofil Chemical Co.)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20/ R36/37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, zwrot R50/53

 

30.09.2012

   

415

R-27/2006

Infinito 687,5 SC

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorem - 625 g (prod. Bayer CropScience AG),

fluopikolid - 62,5 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, zwrot R50/53

 

8.09.2011

8.03.2013

  

416

R-37/2011

Infinito 687,5 SC

Fungicyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

chlorowodorek propamokarbu - 625 g (prod. Bayer CropScience AG),

fluopikolid - 62,5 g (prod. Bayer CropScience AG)

drażniący, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

8.09.2021

   

417

R-69/2008

Innovate 240 SC

Chwastobójczy

 

Cheminova  A/S - Dania

nikosulfuron - 240 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

31.10.2012

   

418

R-19/2008

Input 460 EC

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

spiroksamina - 300 g (prod. Bayer CropScience AG),

protiokonazol - 160 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R20/22, R36/38

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N, oraz zwrot R50/53

 

6.03.2011

6.09.2012

  

419

R-61/2011

Input 460 EC

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

spiroksamina - 300 g (prod. Bayer CropScience AG),

protiokonazol - 160 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20/22, R36/38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

5.10.2021

   

420

R-53/2009

Instinct 750 EC

Fungicyd

Cheminova  A/S

Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

fenpropidyna - 750 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R22 i R37

nie klasyfikuje sie ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

   

421

R-75/2008

Inter Optimum 72,5 WP

Fungicyd

Belchim Crop Protection Poland

Sienna, 00 - 815 Warszawa

Belchim Crop Protection Poland - Warszawa

mankozeb - 68 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Indofil Chemical Co.)

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem XN oraz zwrotami R20, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

12.11.2018

   

422

R-16/2009 i.r.

Inter-Metamitron 700 SC

Chwastobójczy

Inter-Trade A/S

Aalevey 9; Elsamvej 125, 9881; 9310 Bindsler; Vodskov, Dania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

metamitron - 700 g (prod. United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

toksyczny w dawce wyższej niż 4,4 l/ha. Jeżeli dawka nie przekracza 4,4 l/ha środka nie klasyfikuje sie ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

423

R-82/2010i.r.

Intizam SC

Fungicyd

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF SE - Niemcy

tiofanat metylowy - 310 g (prod. Nippon Soda Company Ltd ),

epoksykonazol - 187 g (prod. BASF SE)

szkodliwy, uczulający, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, mutagenny kategorii 3, Xn, R20/22, R40, R43, R62, R63, R68

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2016

 

2

 

424

R-64/2010 i.r

IPU Gold 500 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

izoproturon - 500 g (prod. Gharda Chemicals Limited)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R20, R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.03.2019

 

2

 

425

R-83/2010 i.r

IPUherb 500 SC

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

izoproturon - 500 g (prod. Gharda Chemicals Limited)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R20, R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.03.2019

 

2

 

426

R-121/2009

Isoguard 500 SC

Chwastobójczy

Gharda Chemicals Limited

Holbrook House, Lower Addiscombe Road, CR9 6AD Croydon, Wielka Brytania

Gharda Chemicals Limited - Wielka Brytania

izoproturon - 500 g (prod. Gharda Chemicals Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R 40

nie klasyfikuje  się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

10.10.2019

   

427

R-84/2010

Izofarm 500 SC

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

izoproturon - 500 g (prod. Gharda Chemicals Limited)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R20, R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.03.2019

   

428

R-38/2009

Izoherb 500 SC

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

izoproturon - 500 g (prod. Nufarm UK Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat.3 z przypisanym  symbolem Xn oraz zwroty R20, R40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

25.03.2019

   

429

R-64/2010

Janus 180 FS

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

chlotianidyna - 100 g (prod. Sumitomo Chemical Takeda Agro Co.),

beta-cyflutryna - 80 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 20, R 22, R 38

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

4.08.2020

   

430

R-22/2010i.r.

Japonik SL

Regulator wzrostu

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska , 01-756  Warszawa

Asahi Chem. MFG Co. Ltd - Japonia

para-nitrofenolan sodu - 0,3 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),

orto-nitrofenolan sodu - 0,2 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),

5-nitrogwajakolan sodu - 0,1 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfkiuje się  ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okerślonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

 

30.03.2012

 

2

 

431

R-39/2011i.r.

Jetban 480 EC

Insektycyd

JT Agro Limited

Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chloropiryfos - 480 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R21/22, R36/37/38, R65

bardzo toksyczny

R50/53

 

27.05.2012

 

2

 

432

R-47/2011 h.r

Jetcur 250 EW

Fungicyd

JT Agro Limited

Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R20/22, R41, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

 

2

 

433

R-41/2011i.r.

Jetix 700 SC

Chwastobójczy

JT Agro Limited

Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

metamitron - 700 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.05.2012

 

2

 

434

R-31/2011i.r.

Jetlan 500 SC

Fungicyd

JT Agro Limited

Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania

Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania

fluazynam - 500 g (prod. Syngenta Crop Protection UK Ltd.)

drażniący, uczulający, Xi, R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

22.01.2018

 

2

 

435

R-30/2011 i.r.

Jetstac 100 EC

Insektycyd

JT Agro Limited

Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

alfa-cypermetryna - 100 g (prod. BASF Agro B.V.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R20/22, R37, R43, R48/22, R65, R66

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.10.2011

30.04.2013

2

 

436

R-15/2011 i.r

Jetzone 250 EC

Fungicyd

JT Agro Limited

Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

propikonazol - 250 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

drażniący, Xi, R36

 

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

21.05.2011

21.11.2012

2

 

437

837/2001

Jockey 201 FS

Fungicyd

 

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

fluchinkonazol - 167 g (prod. BASF SE),

prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) - 34 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

toksyczny, T oraz zwroty R25, R48/25

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

24.04.2011

24.10.2012

  

438

R-43/2008

Jockey New 113 FS

Fungicyd

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

fluchinkonazol - 100 g (prod. BASF Agro B.V.),

prochloraz - 13,3 g (prod. BASF Agro B.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, r36, R48/22

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska N, oraz zwrot R50/53

 

28.05.2018

   

439

808/2001

Juwel TT 483 SE

Fungicyd

 

BASF SE - Niemcy

fenpropimorf - 317 g (prod. BASF SE),

epoksykonazol - 83 g (prod. BASF SE),

krezoksym metylu - 83 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20, R38, R40, R62, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

23.02.2012

   

440

R-14/2008

Kalif Mega 283 SC

Chwastobójczy

 

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

metazachlor - 250 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.),

chlomazon - 33 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, XI oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50

 

12.02.2018

   

441

663/2000

Kantor 050 SC

Chwastobójczy

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

florasulam - 50 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot 50/53

 

30.11.2011

30.05.2013

  

442

R-56/2011

Kantor 050 SC

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

florasulam - 50 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

4.09.2021

   

443

R-19/2003

Kaptan Plus 71,5 WP

Fungicyd

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

kaptan - 70 % (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.),

triadimenol - 1,5 % (prod. Bayer CropScience AG)

drażniący, uczulający, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwroty R40, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

14.10.2013

   

444

R-35/2007

Kaptan Zawiesinowy 50 WP

Fungicyd

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

kaptan - 50 % (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwroty R20, R40, R41,R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50

 

31.12.2012

   

445

878/2001

Karate Zeon 050 CS

Insektycyd, Akarycyd

 

Syngenta Limited - Wielka Brytania

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R20/22, R43

toksyczny dla dawki równej lub wyższej niż 0,15 l/ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.11.2012

   

446

803/2001

Karbosar 440 FS

Fungicyd

 

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

karboksyna - 440 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. lub Chemtura Corporation Inc.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R43, R48/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

2.02.2011

2.08.2012

  

447

791/2000

Karbosar K 400 FS

Fungicyd

 

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

karboksyna - 200 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

karbendazym - 200 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. lub Chemtura Corporation Inc.)

w 1 litrze środka

toksyczny,mutagenny kat.2,dział. szkod. na rozrodczość kat.2, T oraz zwroty R43,R46,R48/22,R60,R61

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

15.12.2010

15.07.2012

  

448

R-107/2009

Kasir 250 EW

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat. 3 z przypisanym  symbolem Xn oraz zwroty R20/22, R41 i R63

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przupisanym  symbolem N oraz zwrot R51/53

 

29.12.2018

   

449

R-56/2010

Kasir Lasy 250 EW

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat.3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R 20/22, R 41, R 63

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

450

R-58/2010 i.r.

Kecz 334 SL

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chlopyralid - 267 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

pikloram - 67 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie klasyfikuje się zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klsayfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 53

 

21.02.2012

 

2

 

451

R-23/2010

Kelvin 040 SC

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

nikosulfuron - 40 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

w 1 litrze środka

drazniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.10.2012

   

452

811/2001

Kemifam Super Koncentrat 320 EC

Chwastobójczy

 

Bayer SAS - Republika Francuska

fenmedifam - 160 g (prod. Bayer SAS),

desmedifam - 160 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

bardzo toksyczny w dawce powyżej 2,354 l/ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

5.03.2011

5.09.2012

  

453

810/2001

Kemiron Koncentrat 500 SC

Chwastobójczy

 

Bayer SAS - Republika Francuska

etofumesat - 500 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

toksyczny

 

5.03.2011

5.09.2012

  

454

R-68/2011

Kemiron Koncentrat 500 SC

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

etofumesat - 500 g (prod. Bayer CropScience AG)

   

niebezpieczny dla środowiska, N

1.11.2021

   

455

R-93/2010

Kendo 50 EW

Fungicyd

Nisso Chemical Europe GmbH

Steinstrasse, 40210 Dusseldorf, Niemcy

Nippon Soda Company Ltd  - Japonia

cyflufenamid - 50 g (prod. Nippon Soda Company Ltd )

szkodliwy, drażniący, Xn, R20, R65, R38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.12.2020

   

456

46/2002

Kerb 50 WP

Chwastobójczy

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

propyzamid - 50 % (prod. Dow AgroSciences Switzerland S.A.)

szkodliwy

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

toksyczny

 

25.06.2012

   

457

R-43/2001

Kiler 360 SL

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Sinon Corporation - Taiwan

glifosat - 360 g (prod. Sinon Corporation)

drażniący, uczulający, R41, R43

 

R51/53

niebezpieczny dla środowiska

26.06.2021

   

458

R-72/2010i.r.

Kilof 480 EC

Chwastobójczy

FMC Chemical

Boulevard de la Pleine,  B- 1050 Bruksela, Belgia

FMC Corporation - USA

chlomazon - 480 g (prod. FMC Corporation)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R10, R20/22, R36/37, R43, R65, R66

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.10.2012

 

2

 

459

R-22/2006

Kinto Duo 080 FS

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

prochloraz - 60 g (prod. BASF Agro B.V.),

tritikonazol - 20 g (prod. BASF Agro B.V.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst.i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

2.08.2016

   

460

R-28/2010

Klinik 360 SL

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

1.04.2020

   

461

R-13/2005

Klinik Duo 360 SL

Chwastobójczy

 

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Polska Sp. z o.o.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

1.04.2015

   

462

R-64/2011 h.r

Knoxdown

Chwastobójczy

AgChem Acces Poland Ltd.

Fordonska, 85-766 Bydgoszcz

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

jon dikwatu - 200 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

toksyczny, drażniący, T, R22, R37, R48/25

 

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2012

   

463

R-17/2010

K-Obiol 25 EC

Insektycyd

BAYER Environmental Science

, Francja

Bayer SAS - Republika Francuska

deltametryna - 25 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 37, R 41, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

4.03.2020

   

464

R-17/2010 i.r.

Kobra 480 SL

Regulator wzrostu

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Bayer CropScience S.A - Francja

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska  oraz zwrot R 52/53

 

31.07.2011

31.01.2013

2

 

465

R-52/2007

Kocide 101 WP

Fungicyd

Du Pont de Nemours

Rue Delariviere Lefoullon La Defense, 92800 Puteaux, Francja

Du Pont Poland Sp. z o.o. - Warszawa

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

21.12.2017

   

466

R-47/2009

Kocide 2000 35 WG

Fungicyd

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 350 g (prod. Du Pont International Operations Sarl)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R20/22, R41

bardzo toksyczny ze względu na wysokie ryzyko w dawce 3 kg/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R51/53

 

22.04.2019

   

467

R-40/2009

Kohinor 200 SL

Insektycyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

imidachlopryd - 200 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R36

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N

dla organizmów wodnych: nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.01.2014

   

468

R-22/2009 i.r.

Komandos  500 SC

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

diflufenikan - 500 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

469

R-35/2008

Komplet 560 SC

Chwastobójczy

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

flufenacet - 280 g (prod. Bayer CropScience AG),

diflufenikan - 280 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn, zwroty R22, R 43, R48/22

nie klasyfikuje sie ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

22.04.2018

   

470

R-20/2003

Konkret Mega 72 WP

Fungicyd

 

Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii

mankozeb - 640 g (prod. Indofil Chemical Co.),

metalaksyl - 80 g (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

uczulający, drażniący, Xi oraz zwroty R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

28.10.2013

   

471

R-20/2010

Kontakttwin 191 EC

Chwastobójczy

Feinchemie Schwebda GmbH

Edmund Rumpler Strasse, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

fenmedifam - 97 g (prod. Bayer CropScience AG),

etofumesat - 94 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 20

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

12.03.2020

   

472

R-73/2010 i.r.

Koral 70 WG

Chwastobójczy

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience AG - Niemcy

metrybuzyna - 70 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2011

30.03.2013

2

 

473

R-5/2011 i.r.

Korn 340 SE

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

terbutylazyna - 250 g (prod. Oxon Italia),

bromoksynil - 90 g (prod. Bayer CropScience UK Limited)

szkodliwy, uczulający, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R22, R43, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

11.06.2012

 

2

 

474

790/2000

Kosmik 360 SL

Chwastobójczy

 

Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przep. o subst. i prep. chemicznych

 

15.12.2011

15.06.2013

  

475

R-45/2007

Kosynier 420 SC

Chwastobójczy

BASF AG

D-67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF AG - Niemcy

chlorydazon - 360 g (prod. BASF AG),

chinomerak - 60 g (prod. BASF AG)

w 1 litrze środka

nie jest sklasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatch chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

3.12.2017

   

476

R-24/2010 i.r.

Kung-Fu 050 CS

Insektycyd, Akarycyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Syngenta Limited - Wielka Brytania

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 43

toksyczny dla  dawki równej lub wyższej niż  0,15 l/ha

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym symbolem n oraz  zwrot R 50/53

 

15.10.2011

15.04.2013

2

 

477

R-87/2011 h.r.

Kursor 72,5 WG

Fungicyd

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Du Pont de Nemours - Francja

mankozeb - 68 % (prod. Du Pont de Nemours),

cymoksanil - 4,5 % (prod. Du Pont de Nemours)

uczulający, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

2.03.2012

   

478

R-12/2008

Labrador 05 EC

Chwastobójczy

Sharda Polska Sp. z o.o.

Al. Jeroyolimskie, 02-011 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii

chizalofop-P etylu - 50 g (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22 i R 65

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, oraz zwrot R50/53

 

5.02.2018

   

479

R-95/2008

Lamardor 400 FS

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer SAS - Republika Francuska

protiokonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG),

tebukonazol - 150 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R63, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

11.12.2018

   

480

R-23/2010 i.r.

LambdaCe Z 050 CS

Akarycyd, Insektycyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Huddersfield Manufacturing centre)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, r 43

toksyczny dla  dawki równej  lub wyższej niż 0,15 l/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

15.10.2011

15.04.2013

2

 

481

R-132/2009

Lancet Plus 125 WG

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

aminopyralid potasowy - 5,9 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

piroksysulam - 5 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

florasulam - 2,5 % (prod. Dow AgroSciences LLC)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym sybbolem N oraz zwrot R 50/53

 

4.12.2012

   

482

R-44/2009

Laudis 44 OD

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

tembotrion - 44 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie ze względu na niskie  ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

9.04.2012

   

483

R-95/2009

Leander 750 EC

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

fenpropidyna - 750 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/21/22 i R 41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

   

484

R-52/2005

Legato 500 SC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

diflufenikan - 500 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się ze wzgolędu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

2.12.2015

   

485

50/2002

Legato Plus 600 SC

Chwastobójczy

 

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

izoproturon - 500 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.),

diflufenikan - 100 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R 40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

zwrot R50/53, Niebezpieczny dla środowiska N

 

10.07.2012

   

486

14/2002

Lenazar 80 WP

Chwastobójczy

 

Hermoo Belgium NV. - Belgia

lenacyl - 80 % (prod. Du Pont de Nemours)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

6.02.2012

   

487

R-44/2006

Lentipur Flo 500 SC

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

chlorotoluron - 500 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R40, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

28.02.2011

28.08.2012

  

488

815/2001

Leopard 05 EC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Industries Ltd.

Golan Street, Arava House, Zip Code 70151 Airport City, P.O.B 298, Izrael

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

chizalofop-P etylu - 5 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

szkodliwy, Xn oraz zwrot R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

9.03.2011

9.09.2012

  

489

R-116/2009

Leopard Extra 05 EC

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

chizalofop-P etylu - 50 g (prod. Agan Chemical Manufacturers Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrot R 65

nie klasyfikuje się ze względu na  nisie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  R 51/53

 

31.05.2014

   

490

R-15/2007

Lintur 70 WG

Chwastobójczy

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

dikamba - 65,9 % (prod. Syngenta Crop Protection AG),

triasulfuron - 4,1 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R51/53

 

24.04.2017

   

491

712/2000

Linurex 500 SC

Chwastobójczy

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

linuron - 500 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

 

31.01.2012

31.07.2013

  

492

400/98

Lontrel 300 SL

Chwastobójczy

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chlopyralid - 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryrzko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

1.01.2011

1.07.2012

  

493

R-88/2010

Lontrel 300 SL

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chlopyralid - 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.01.2021

   

494

R-71/2010 i.r.

Lord 250 EW

Fungicyd

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chai Wan, Hong Kong

tebukonazol - 250 g (prod. Rotam Agrochemical Co. Ltd.)

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R20/22, R41, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2012

 

2

 

495

R-70/2008

Lumax 537,5 SE

Chwastobójczy

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

metolachlor-S - 312,5 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

terbutylazyna - 187,5 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

mezotrion - 37,5 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

24.10.2018

   

496

R-11/2009 i.r.

Mac - Diflufenikan 500 SC

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

diflufenikan - 500 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

 

2

 

497

R-39/2010 i.r

Mac-Bentazon 480 SL

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

BASF SE - Niemcy

bentazon - 480 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22 i r 43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie zyzyko

szkodliwy dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

25.05.2013

 

2

 

498

R-15/2010 i.r.

Mac-Chloroprofam 300 HN

Regulator wzrostu

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów

chloroprofam - 300 g (prod. Certis Europe B.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn, rakotwórczy kat. 3, oraz zwroty R 36/38, R 40

nie klasyfikuje się  ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 51/53

 

22.10.2010

22.04.2012

2

 

499

R-68/2010

Mac-Mankozeb 75% WG

Fungicyd

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Dow Agrosciences Denmark A/S - Królestwo Danii

mankozeb - 75 % (prod. Dow AgroSciences LLC)

drażniący, Xi, R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.10.2011

25.04.2013

2

 

500

R-11/2010 i.r.

Mac-Propamokarb 722 SL

Fungicyd

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Chimac Agriphar S. A. - Belgia

propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorem - 722 g (prod. Chimac Agriphar S. A.)

w 1 litrze środka

nie jest  klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w  przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

30.09.2011

30.03.2013

2

 

501

R-34/2009 i.r.

Mac-Rimsulfuron 25 WG

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania

rimsulfuron - 250 g (prod. Du Pont Agricultural Caribe Industries LTD)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.12.2013

 

2

 

502

R-79/2010i.r.

Maczeta OD 125

Chwastobójczy

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Bayer CropSciences GmbH - Republika Federalna Niemiec

amidosulfuron - 100 g (prod. Bayer CropScience AG),

jodosulfuron metylosodowy - 25 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, Xn, R36, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

7.11.2015

 

2

 

503

3/2005

Madex SC

Insektycyd

Andermat Biocontrol AG

Stahlermatten, 6146 Grossdietwil, Szwajcaria

Andermat Biocontrol AG - Szwajcaria

Cydia pomonella Granulosis Virus - 6,7 x10^12 (prod. Andermat Biocontrol AG)

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

 

24.08.2015

   

504

R-46/2011

Madrigal 360 SL

Chwastobójczy

Inventus Produtos Quimicos

Rua Egas Moniz, 2765-218 Estoril, Republika Portugalska

Inventus Produtos Quimicos - Republika Portugalska

glifosat - 360 g (prod. Inventus Produtos Quimicos)

drażniący, uczulający, Xi, R36, R43, R52/53

  

niebezpieczny dla środowiska

26.06.2021

   

505

R-113/2009

Mag 50 WP

Fungicyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 500 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22 i R 41

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot  R 50/53

 

31.05.2014

   

506

R-16/2010 i.r.

Magnat 750 EC

Fungicyd

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

fenpropidyna - 750 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/21/22, R 41

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

507

R-8/2008

Magus 200 SC

Akarycyd

Gowan Comercio Intenational e Servicos

Limitada Avenida do Infante, 9004-521 Funchal, Madera, Portugalia

Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia

fenazachin - 200 g (prod. Pentagon fine Chemicals Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R20/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

28.01.2018

   

508

R-43/2010

Maister 31 OD

Chwastobójczy

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer CropScience S.A - Francja

foramsulfuron - 30 g (prod. Bayer CropScience AG),

jodosulfuron metylosodowy - 1 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 36/38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

23.04.2010

   

509

10/2002

Maister 310 WG

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

foramsulfuron - 300 g (prod. Bayer SAS),

jodosulfuron metylowy w postaci soli sodowej - 10 g (prod. Bayer SAS)

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu ma brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

4.02.2012

   

510

R-76/2008

Manipulator SL

Regulator wzrostu

 

Mandops Ltd - Wielka Brytania

chloromekwatu chlorek - 620 g (prod. Taminco N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R21/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

14.11.2018

   

511

R-86/2009

Maraton 375 SC

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

pendimetalina - 250 g (prod. BASF SE),

izoproturon - 125 g (prod. Gharda Chemicals Ltd)

w 1 litrze środka

 rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R 40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

14.07.2019

   

512

R-85/2011 h.r.

Maredo 400 FS

Fungicyd

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Bayer CropScience S.A - Francja

protiokonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience S.A),

tebukonazol - 150 g (prod. Bayer CropProtetion AG)

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, uczulający, Xn, R43, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

   

513

R-28/2011i.r.

Mashona 500 SC

Chwastobójczy

AgChem Acces Poland Ltd.

Fordonska, 85-766 Bydgoszcz

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael

metazachlor - 500 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, uczulający, Xn, R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

22.07.2012

 

2

 

514

R-99/2008

Matador 303 SE

Fungicyd

 

Summit Agro Europe Ltd. - Wielka Brytania

tiofanat metylowy - 233 g (prod. Nippon Soda Company Ltd ),

tetrakonazol - 70 g (prod. Isagro S.p.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, rakotwórczy kat. 3, mutagenny kat.3 z przypisanym  symbolem Xn oraz zwrotami R20/22, R40, R43, R68

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

19.12.2018

   

515

R-26/2006

Mavrik 240 EW

Insektycyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

tau-fluwalinat - 240 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. Chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2013

   

516

R-38/2007

Maxim 025 FS

Fungicyd

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

fludioksonil - 25 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

29.08.2017

   

517

659/2000

Maxim Star 025 FS

Fungicyd

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

fludioksonil - 18,8 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

cyprokonazol - 6,3 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R52/53

 

31.12.2011

30.06.2013

  

518

710/2000

Maxim XL 035 FS

Fungicyd

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

fludioksonil - 25 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

metalaksyl-M - 10 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.03.2012

   

519

R-23/2011

Medax Top 350 SC

Regulator wzrostu

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

chlorek mepikwatu - 300 g (prod. BASF SE),

proheksadion wapnia - 50 g (prod. BASF SE)

szkodliwy, Xn, R22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

6.03.2021

   

520

R-127/2009

Menno Florades 90 SL

Fungicyd

Menno Chemie - Vertrieb GmbH

Lamger Kamp, D 22850 Norderstedt, Republika Federalna Niemiec

Menno Chemie - Vertrieb GmbH - Republika Federalna Niemiec

kwas benzoesowy - 90 g (prod. Menno Chemie - Vertrieb GmbH)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R 41, R 67

nie klasyfikuje się ze względu  na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

 

25.11.2019

   

521

R-2/2011

Merces 50 EW

Fungicyd

Nisso Chemical Europe GmbH

Steinstrasse, 40210 Dusseldorf, Niemcy

Nippon Soda Company Ltd  - Japonia

cyflufenamid - 50 g (prod. Nippon Soda Company Ltd )

szkodliwy, drażniący, Xn, R20, R65, R38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

14.12.2020

   

522

R-38/2008

Merpan 50 WP

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

kaptan - 50 % (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kat.3, Xn oraz zwroty R20, R36/38, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50

 

30.09.2011

30.03.2013

  

523

R- 28/2008

Merpan 500 SC

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

kaptan - 500 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drazniący, uczulający, rakotwórczy kat.3 Xn, oraz zwroty R36/38, R40, R43

nie klasyfikuyje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 50

 

30.09.2011

30.03.2013

  

524

R-24/2009

Merpan 80 WG

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

kaptan - 80 % (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kat. 3, z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R36, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50

 

31.12.2012

   

525

R-24/2011 i.r.

Mertop 80 WG

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

kaptan - 80 % (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kategorii 3, Xn, R36, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2011

30.03.2013

2

 

526

781/2000

Mesurol 500 FS

Repelent

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

metiokarb - 500 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

toksyczny, uczulający, T oraz zwroty R25, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.10.2012

   

527

R-54/2008

Mesurol Alimax 02 RB

Moluskocyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

metiokarb - 2 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy z przypisanym symbolem  Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R52/53

 

30.09.2011

30.03.2013

  

528

R-35/2005

Metafol 700 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

metamitron - 700 g (prod. United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

toksyczny w dawce wyższej niż 4,4 l/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz  zwrot R 50/53

 

23.09.2015

   

529

R-75/2009

Metaz 500 SC

Chwastobójczy

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "Best-Pest" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J.

ul. Moździerzowców, 32-520 Jaworzno

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "Best-Pest" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J. - Jaworzno

metazachlor - 500 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R43

nie klasyfikuje się ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.01.2014

   

530

57/2002

Metazanex 500 SC

Chwastobójczy

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

metazachlor - 500 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

22.07.2012

   

531

R-41/2007

Metron Koncentrat 500 SC

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

metamitron - 400 g (prod. Quena Plant Protection N.V.),

etofumesat - 100 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

15.10.2017

   

532

R-51/2007

Micexanil 76 WP

Fungicyd

Oxon Italia

Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy

Oxon Italia - Włochy

mankozeb - 70 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

cymoksanil - 6 % (prod. Oxon Italia)

drażniący, uczulający, Xi oraz zwroty R36/37, R43

nie kalsyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

20.12.2017

   

533

R-58/2009

Miedzian 50 WG

Fungicyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R41

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R52/53

 

4.05.2019

   

534

R-62/2008

Miedzian 50 WP

Fungicyd

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22, R41

toksyczny dla pszczół ze wzgledu na średnie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R52/53

 

4.08.2018

   

535

R-64/2008

Miedzian Extra 350 SC

Fungicyd

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350 g (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn oraz zwroty R20, R36, R43

toksyczny w dawce powyżej 1,8 l/ha

niebezpieczny dla środowiska,z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

12.09.2018

   

536

R-22/2007

Milagro 040 SC

Chwastobójczy

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii

ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

29.05.2017

   

537

R-14/2006

Milagro Extra 6 OD

Chwastobójczy

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii

ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii

nikosulfuron - 60 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Niebezpieczny dla środowiska.

 

13.04.2016

   

538

R-7/2004

Mildex 711,9 WG

Fungicyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

fosetyl glinu (III) - 66,7 % (prod. Bayer CropScience S.A),

fenamidon - 4,4 % (prod. Bayer CropScience S.A)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

2.03.2014

   

539

R- 26/2008

Minuet 100 EW

Insektycyd

FMC Chemical

Boulevard de la Pleine,  B- 1050 Bruksela, Belgia

FMC Corporation - USA

zeta-cypermetryna - 100 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, Xn, zwroty R20/22, R43

bardzo toksyczny ( w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,3 l/ha)

toksyczny ( w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha)

niebezpieczny dla srodowiska, N oraz zwrot R50/53

 

20.03.2018

   

540

R-4/2007

Mirage 450 EC

Fungicyd

 

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

prochloraz - 450 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R51/53

 

2.02.2017

   

541

R-15/2008

Mistral 70 WG

Chwastobójczy

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

metrybuzyna - 70 % (prod. Feinchemie Schwebda GmbH)

nie jest sklasyfikowany zgodnie z kryterium określanymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N, zwroty R50/53

 

31.12.2012

   

542

R-34/2011

MitoFOG 323,5 HN

Regulator wzrostu

Agro - Trade Sp z.o.o

Akacjowa, 63-004 Gowarzewo, Tulce

Frowein GmbH &KG - Republika Federalna Niemiec

chloroprofam - 323,5 g (prod. Aceto Agricultural Chemical Corporation)

rakotwórczy kategorii 3, szkodliwy, Xn, R40, R48/22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.05.2021

   

543

R-102/2009

Mniszek 02 GR-nawóz z odchwaszczaczem do trawnika

Chwastobójczy

Scotts Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska, 04-175  Warszawa

Scotts Company UK - Zjednoczone Królestwo Wielkiej

2,4-D - 0,8 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

dikamba - 0,12 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie  klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

31.12.2013

   

544

R-96/2009

Mniszek 540 SL

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

mekoprop w postaci soli potasowej - 300 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

MCPA - 200 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.),

dikamba - 40 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

drażniący, szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R 22, R 36

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami  określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.12.2013

   

545

R-8/2007

Mocarz 75 WG

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

dikamba - 50 % (prod. BASF SE),

tritosulfuron - 25 % (prod. BASF AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

31.10.2011

30.04.2013

  

546

R-60/2011

Mocarz 75 WG

Chwastobójczy

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

dikamba - 500 g (prod. BASF SE),

tritosulfuron - 250 g (prod. BASF SE)

  

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

18.09.2021

   

547

782/2000

Moddus 250 EC

Regulator wzrostu

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

trineksapak etylu  - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

toksyczny

 

31.01.2012

31.07.2013

  

548

R-6/2009 i.r.

Modena 250 EC

Regulator wzrostu

Agro Nova Polska Sp. z o.o.

ul. 1-Maja, 55-080 Kąty Wrocławskie

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

trineksapak etylu  - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R 43

nie klasyfikuje sie ze wzgledu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym zwrotem N oraz zwrot R51/53

 

30.10.2010

30.04.2012

2

 

549

R-101/2008

Moderator 303 SE

Fungicyd

 

Summit Agro Europe Ltd. - Wielka Brytania

tiofanat metylowy - 233 g (prod. Nippon Soda Company Ltd ),

tetrakonazol - 70 g (prod. Isagro S.p.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, rakotwórczy kat. 3, mutagenny kat.3, z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R20/22, R40, R43, R68

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

19.12.2018

   

550

R-59/2010

Modesto 480 FS

Insektycyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

chlotianidyna - 400 g (prod. Sumitomo Chemical Takeda Agro Co.),

beta-cyflutryna - 80 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz  zwrot R 20/22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska N oraz zwrot R 50/53

 

21.06.2020

   

551

R-89/2008

Mogeton 25 WP

Chwastobójczy

 

Stahler International GmbH and Co. KG - Niemcy

chinochlamina - 25 % (prod. Agro-Kanesho Co Ltd)

szkodliwy, drażniący, uczulający, działający szkodliwie na rozrodczość kat.3z przypisanym symbolem ,Xn  oraz zwroty R37, R43,R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

12.12.2012

   

552

R-83/2010i.r.

Mohican 73 WP

Fungicyd

FMC Chemical

Boulevard de la Pleine,  B- 1050 Bruksela, Belgia

FMC Chemical - Belgia

mankozeb - 65 % (prod. Dow AgroSciences Switzerland S.A. lub Indofil Chemical Co.),

benalaksyl - 8 %

drażniący, Xi, R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

22.12.2013

 

2

 

553

1/2005

Monceren 12,5 DS

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

pencykuron - 12,5 % (prod. Bayer CropScience AG)

sklasyfikowany jako pozostałe

sklasyfikowany jako pozostałe

toksyczny

 

8.03.2015

   

554

R-67/2008

Monceren 250 FS

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

pencykuron - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

8.10.2018

   

555

R-68/2008

Mondatak 450 EC

Fungicyd

 

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

prochloraz - 450 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R20/22

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

8.10.2018

   

556

R-33/2005

Montur Forte 230 FS

Insektycyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 150 g (prod. Bayer CropScience AG),

beta-cyflutryna - 80 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

14.09.2015

   

557

R-37/2008

Mospilan 20 SP

Insektycyd

Nisso Chemical Europe GmbH

Steinstrasse, 40210 Dusseldorf, Niemcy

Nippon Soda Company Ltd  - Japonia

acetamipryd - 20 % (prod. Nippon Soda Company Ltd )

szkodliwy, Xn, R20/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

R 52/53

 

29.04.2018

   

558

R-85/2010 i.r.

Motto 25 FS

Fungicyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

fludioksonil - 25 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2012

 

2

 

559

806/2001

Mszyca Stop 01 AL

Insektycyd

Festires Piotr Aleksander Sadowski

05-085 Zawady

Festires Piotr Aleksander Sadowski - Zawady

nienasycone alkilowe kwasy karboksylowe - 0,61 % (prod. Brenntag Polska Sp. z o.o.)

w 1 litrze środka

drażniący Xi oraz zwrot R36

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N

dla organizmów wodnych nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i substancjach chemicznych

 

16.02.2011

16.08.2012

  

560

R-67/2010

Mundus 380 FS

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer CropScience AG - Niemcy

chlotianidyna - 300 g (prod. Sumitomo Chemical Takeda Agro Co.),

beta-cyflutryna - 80 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R20/22

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

24.08.2020

   

561

R-42/2010 i.r.

Musashi SL

Regulator wzrostu

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska , 01-756  Warszawa

Asahi Chem. MFG Co. Ltd - Japonia

4-nitrofenolan sodu - 0,3 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),

2-nitrofenolan sodu - 0,2 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd),

5-nitrogwajakolan sodu - 0,1 % (prod. Asahi Chem. MFG Co. Ltd)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie  klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryztko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

 

30.03.2012

 

2

 

562

R-53/2010

Mustang 306 SE

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

2,4-D - 300 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

florasulam - 6,25 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 22, R 43

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

10.06.2020

   

563

R-72/2010

Mustang Forte 195 SE

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

2,4-D - 180 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

aminopyralid - 10 % (prod. Dow AgroSciences LLC),

florasulam - 5 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

szkodliwy, uczulający, Xn, R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

 

niebezpieczny dla środowiska, N

7.10.2020

   

564

R-20/2009

Mystic 250 EC

Fungicyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania

tebukonazol - 250 g (prod. Nufarm S.A.S.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat.3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R38, R41 i R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

565

R-21/2007

Mythos 300 SC

Fungicyd

 

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

pirymetanil - 300 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

31.08.2012

   

566

R-122/2009

Nando 500 SC

Fungicyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm S.A.S. - Francja

fluazynam - 500 g (prod. Nufarm S.A.S.)

w 1 litrze środka

drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R 38, R 43

nie klasyfikuje się  ze wzgledu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

28.02.2013

   

567

R-19/2010

Narval 040 OD

Chwastobójczy

Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Camrastam House Isis Way Minerva Business Park, Lunch Wood, PE2 6QR Peterborough, Cambridgeshire, Wielka Brytania

Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chai Wan, Hong Kong

nikosulfuron - 40 g (prod. Rotam Agrochemical Co. Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.10.2012

   

568

R-45/2011 h.r

Naspar 500 SC

Chwastobójczy

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa

Globachem N.V - królestwo Belgii

metazachlor - 500 g (prod. Globachem N.V)

szkodliwy, uczulający, Xn, R22, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.01.2014

 

2

 

569

R-14/2011 i.r.

Navaho 50 WG

Fungicyd

Arjo

Plac Wolności, 85-004 Bydgoszcz

Du Pont de Nemours - Francja

cymoksanil - 25 % (prod. Du Pont de Nemours),

famoksat - 25 % (prod. Du Pont de Nemours)

szkodliwy, Xn, R22, R48/22

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

 

2

 

570

R-87/2010

Navigator 360 SL

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

chlopyralid - 240 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

pikloram - 80 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

aminopyralid - 40 g (prod. Dow AgroSciences LLC)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

14.12.2020

   

571

726/2000

Nemasol 510 SL

Fungicyd, Nematocyd, Sterylant, Dezynfektant

Taminco N.V.

Pantserschippstraat, B-9000 Harbour, Belgia

Taminco N.V. - Belgia

metam sodu - 510 g (prod. Taminco N.V.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, żrący, C oraz zwroty R22, R31, R34, R43

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2013

31.12.2014

  

572

R-133/2009

Neoram 37,5 WG

Fungicyd

Isagro S.p.A.

Centro Uffici San Siro-Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska

Isagro S.p.A. - Republika Włoska

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 37,5 % (prod. Isagro S.p.A.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i  preparatach  chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.05.2014

   

573

R-32/2010 i.r.

Nico Gold 040 SC

Chwastobójczy

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz  zwrot R 38

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2012

 

2

 

574

R-7/2009 i.r

Nikos 040 SC

Chwastobójczy

Zaopatrzenie Rolnictwa Bea-Agra Beata Cieślewicz Odolion

Dworcowa, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

drażniący, Xi, R38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.10.2012

 

2

 

575

R-8/2009 i.r.

Nikos 040 SC

Chwastobójczy

Zaopatrzenie Rolnictwa Bea-Agra Beata Cieślewicz Odolion

Dworcowa, 87-700 Aleksandrów Kujawski

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi, R38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R52/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2012

 

2

 

576

R-34/2010

Nikosh 040 SC

Chwastobójczy

Sharda Europe

Heedstrat, 1730 Asse, Belgia

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii

nikosulfuron - 40 g (prod. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.10.2012

   

577

892/2001

Nimbus 283 SE

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

metazachlor - 250 g (prod. BASF SE),

chlomazon - 33,3 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

30.11.2012

   

578

882/2001

Nimrod 250 EC

Fungicyd

 

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

bupirymat - 250 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R38, R65

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

30.10.2012

   

579

R-47/2007

Nissorun 050 EC

Akarycyd

Nisso Chemical Europe GmbH

Steinstrasse, 40210 Dusseldorf, Niemcy

Nippon Soda Company Ltd  - Japonia

heksytiazoks - 50 g (prod. Nippon Soda Company Ltd )

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R65, R66, R67

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

8.01.2018

   

580

R-57/2011 h.r.

Nokaut 75 WG

Chwastobójczy

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

BASF SE - Niemcy

dikamba - 50 % (prod. BASF Corporation),

tritosulfuron - 25 % (prod. BASF Aktiengellshaft Agricultural Center Product Regostration Management P.O)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.10.2011

30.04.2013

  

581

902/2001

Nomolt 150 SC

Insektycyd

 

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

teflubenzuron - 150 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

11.12.2011

11.06.2013

  

582

R-11/2004

Nordox 75 WG

Fungicyd

 

Nordox Industrier AS Ostenjov - Norwegia - Norwegia

miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 75 % (prod. Nordox Industrier AS Ostenjov - Norwegia)

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

9.03.2014

   

583

R-39/2010

Novagib 010 SL

Regulator wzrostu

Fine Agrochemicals Limited

Hill End House Whittington, WR 2RQ Worcester, Anglia

Fine Agrochemicals Limited - Anglia

gibereliny A4 + A7 - 10 g (prod. Fine Agrochemicals Limited)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach i  preparatach chemicznych

toksyczny  ze względu na nieznane ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, dla organizmów wodnych nie jest  klasyfikowany  zgodnie z  kryteriami  określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

31.08.2015

   

584

R-40/2010

Novodor SC

Insektycyd

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja

Valent BioSciences - USA

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 10 % (prod. Valent BioSciences)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

30.04.2014

   

585

R-24/2011

Nuflon 450 SC

Chwastobójczy

Belchim Crop Protection NV/SA

Neringstraat, B-1840 Londerzeel, Królestwo Belgii

Belchim Crop Protection Poland - Warszawa

linuron - 450 g (prod. Novafito S.p.A)

działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, rakotwórczy kategorii 3, szkodliwy, T, R50/53

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

9.03.2021

   

586

R-25/2011

Nufosate 360 SL

Chwastobójczy

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V lub Nufarm Austria Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

9.03.2021

   

587

R-15/2009

Nuprid 200 SC

Insektycyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm Ltd - Australia

imidachlopryd - 200 g (prod. Nufarm S.A.S.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem n oraz zwtot R52/53

 

31.01.2014

   

588

R-37/2009

Nuprid 600 FS

Insektycyd

 

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

imidachlopryd - 600 g (prod. Nufarm S.A.S.)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R22

nie klasyfikuje  się  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R50/53

 

31.01.2014

   

589

R-58/2010

Nuprid Max 222 FS

Fungicyd, Insektycyd

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm S.A.S. - Francja

imidachlopryd - 210 g (prod. Nufarm S.A.S.),

tebukonazol - 12 g (prod. Nufarm UK Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R 22 i R 43

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowuiska z przypisanym symboolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

590

R-33/2010 i.r

Nylon 75 WG

Chwastobójczy

K&S Chemicals

Stodolniana, 97-300 Piotrków  Trybunalski

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

sulfosulfuron - 75 % (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot  R 50/53

 

3.12.2018

 

2

 

591

R-22/2010

Oblix MT 500 SC

Chwastobójczy

AgriChem B.V.

65 Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg, Luksemburg

AgriChem B.V. - Luksemburg

metamitron - 350 g (prod. Punjab Chemicals and Pharmaceutical Ltd.),

etofumesat - 150 g (prod. United Phosphorus Ltd)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz  zwrot R 22

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

28.02.2014

   

592

R-5/2010

Obsydian 01 AL

Insektycyd

Fregata S.A.

ul. Grunwaldzka, 80-309 Gdańsk-Oliwa

Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa

pyretryny - 1 g (prod. Botanical Resources Australia PTY Ltd.)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach  i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny

niebezpieczny  dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 52/53

 

31.08.2015

   

593

R-28/2006

Olympus 480 SC

Fungicyd

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania

Syngenta Limited - Wielka Brytania

chlorotalonil - 400 g (prod. Syngenta Limited),

azoksystrobina - 80 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20, R37, R40, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 50/53

 

28.08.2011

28.02.2013

  

594

R-32/2011

Olympus 480 SC

Fungicyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Limited - Wielka Brytania

chlorotalonil - 400 g (prod. Syngenta Limited),

azoksystrobina - 80 g (prod. Syngenta Limited)

rakotwórczy kategorii 3, szkodliwy, drażniący, uczulający, R20, R37, R40, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

24.05.2021

   

595

R-27/2008

Omite 30 WP

Akarycyd

 

Chemtura Corporation Inc. - USA

propargit - 30 % (prod. Chemtura Corporation Inc.)

szkodliwy, drazniący, uczulający, rakotwórczy Kat.3, Xn, zwrot R20, R40, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska, N, oraz zwrot R50/53

 

26.03.2018

   

596

15/2003

Omite 570 EW

Akarycyd

 

Chemtura Corporation Inc. - USA

propargit - 570 g (prod. Chemtura Corporation Inc.)

w 1 litrze środka

szkodliwy,drażniący,uczulający,rakotwórczy kat.3, Xn oraz zwroty R22, R36/38, R40, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

29.12.2011

31.12.2012

  

597

R-48/2007

Opera Max 147,5 SE

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

piraklostrobina - 85 g (prod. BASF SE),

epoksykonazol - 62,5 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kat. 3, działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwroty R20, R38, R40, R43, R62, R63, R65, R66

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

18.12.2017

   

598

R-42/2006

Optan 183 SE

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

piraklostrobina - 133 g (prod. BASF AG),

epoksykonazol - 50 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy,drażniący,rakotwórczy kat.3,dział. szkod. na rozr. kat.3,Xn,R22,R38,R40,R62,R63,R65,R66

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

28.11.2016

   

599

R-74/2011 h.r.

Orian

Fungicyd

AgChem Acces Poland Ltd.

Fordonska, 85-766 Bydgoszcz

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

tebukonazol - 250  (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xi, R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

28.02.2014

   

600

857/2001

Orius 250 EW

Fungicyd

 

Makhteshim Agan Industries Ltd. - Izrael

tebukonazol - 250 g (prod. Irvita Plant Protection NV)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot R 63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

10.07.2011

10.01.2013

  

601

R-25/2006

Orius Combi 050 FS

Fungicyd

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

imazalil - 30 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.),

tebukonazol - 20 g (prod. Irvita Plant Protection NV)

w 1 litrze środka

szkodliwy, działający na rozrodczość kat. 3, Xn oraz zwrot R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

22.09.2016

   

602

R-124/2009

Orius Extra 250 EW

Fungicyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

tebukonazol - 250 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, działający szkodliwie na rozdodczość (rozwój płodu) Kat. 3 z przypisanym  symbolem Xn oraz  zwrot R 63

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla srodowiska z przypisany msymbolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

603

R-21/2009

Orkan 350 SL

Chwastobójczy

 

Zakład Doświadczalny Organika sp. z o.o. - Nowa Sarzyna

glifosat - 260 g (prod. Cheminova  A/S),

MCPA - 90 g (prod. Zakład Doświadczalny Organika sp. z o.o.)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

30.06.2012

   

604

R-27/2009

Ortus 05 SC

Akarycyd

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa

Nihon Nohyaku Company Ltd  - Japonia

fenpiroksymat - 50 g (prod. Nihon Nohyaku Company Ltd )

szkodliwy,drażniący, uczulajacy,  Xn oraz zwroty R20, R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.04.2013

   

605

R-1/2010 i.r.

Owadofos Extra 480 EC

Insektycyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chloropiryfos - 480 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 36/37/38, R 65

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

27.05.2012

 

2

 

606

30/2002

Panoctine 350 LS

Fungicyd

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

octan iminooktadyny - 350 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn oraz zwroty R20/22, R38, R41, R43

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

29.12.2011

31.12.2012

  

607

R-16/2009

Pantera 040 EC

Chwastobójczy

 

Chemtura Corporation Inc. - USA

chizalofop-P tefurylu - 40 g (prod. Chemtura Corporation Inc.)

w 1 litrze środka

toksyczny, uczulajcy, mutagenny kat.3, działający szkodliwie na rozrodczość. kat. 2 i kat. 3, zm przypisanym znakiem ostrzegawczym T oraz zwroty R43, R48/22, R61, R62, R68

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

16.02.2019

   

608

R-12/2010

Parcan AE

Insektycyd

BROS Sp.j

Sokoła, 60-644 Poznań

BROS Sp.j - Poznań

pyretryny - 0,12 % (prod. McLaughin Gormley King Company)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.08.2015

   

609

R-27/2010

Parcan AL

Insektycyd

BROS Sp.j

Sokoła, 60-644 Poznań

BROS Sp.j - Poznań

pyretryny - 0,12 % (prod. McLaughin Gormley King Company)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.08.2015

   

610

601/99

Patriot 100 EC

Insektycyd

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

deltametryna - 100 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R20/22, R41, R65, R66

toksyczny w dawce poniżej 62,5 ml/ha, bardzo toksyczny w dawce powyżej 62,5 ml/ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.07.2011

30.01.2013

  

611

R-59/2011

Patriot 100 EC

Insektycyd

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer SAS - Republika Francuska

deltametryna - 100 g (prod. Bayer SAS)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20/22, R37, R41, R65, R66

  

niebezpieczny dla środowiska, N

14.09.2021

   

612

10/2003

Pelican Plus 550 SC

Chwastobójczy

Bayer SAS

16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska

Bayer SAS - Republika Francuska

izoproturon - 500 g (prod. Bayer CropScience S.A),

diflufenikan - 50 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

8.05.2013

   

613

R-70/2009

Pellacol 10 PA

Repelent

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

tiuram - 10 % (prod. Taminco N.V.)

szkodliwy z przypisanym  symbolem Xn oraz zwrot R 48/22

nie klasyfikuje się ze względu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym synbolem N oraz zwrot R 50/53

 

10.09.2019

   

614

R-33/2011

Pełzakol GR

Moluskocyd

Neudorff GmbH KG

An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy

Neudorff GmbH KG  - Niemcy

fosforan III żelaza - 10 g (prod. Neudorff GmbH KG )

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

  

nie jest klasyfikowany

24.05.2021

   

615

R-78/2010

Pendigan 330 EC

Chwastobójczy

Makteshim Agan Poland

Jasna, 00-013 Warszawa

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

pendimetalina - 330 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R36/37/38, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

13.10.2020

   

616

R-12/2007

Penncozeb 80 WP

Fungicyd

 

Cerexagri S.A - Francja

mankozeb - 80 % (prod. Cerexagri S.A)

działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, drażniący, uczulający, Xn, R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.10.2011

30.04.2013

  

617

R-68/2010

Phostoxin 56 GE

Insektycyd

PUPH SOLFUM Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska, 95-070  Rąbień AB

Detia Freyberg GmbH - Niemcy

fosforek (III) glinu (III) - 56 % (prod. Detia Freyberg GmbH)

drazniący, bardzo toksyczny z przypisanym symbolem T+ oraz zwrotami R 26/28 i R 36/37

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50

 

28.02.2014

   

618

R-108/2009

Picaro SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tribenuron metylu - 25 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

tifensulfuron metylu - 25 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

23.09.2019

   

619

R-58/2005

Pictor 400 SC

Fungicyd

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

BASF SE - Niemcy

boskalid - 200 g (prod. BASF SE),

dimoksystrobina - 200 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

30.09.2010

30.03.2012

  

620

R-65/2010

Pictor 400 SC

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

boskalid - 200 g (prod. BASF SE),

dimoksystrobina - 200 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, rakotwórczy kat. 3 działający szkodliwie na rozrodczość kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 22, R 40, R 43, R 63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R50/53

 

1.10.2020

   

621

248/98

Pielik 85 SP

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. - Warszawa

2,4-D - 85 % (prod. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R22, R41 oraz R43

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o preparatach chemicznych

 

30.06.2012

   

622

R-12/2010 i.r.

Pilar - Glifosat 360 SL

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach  o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.12.2014

 

2

 

623

R-62/2010 i.r.

PilaR Tribenuron 75 WG

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

tribenuron metylu - 75 % (prod. Du Pont de Nemours)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

28.02.2011

28.08.2012

2

 

624

R-8/2010 i.r

Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS

Insektycyd

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Huddersfield Manufacturing centre)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22 R 43

toksyczny dla dawki równej lub wyższej niż 0,15 l/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

15.10.2011

15.04.2013

2

 

625

R-29/2009 i.r.

Pilar-Nikosulfuron 40 SC

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia

nikosulfuron - 40 g (prod. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 38

 nie klasyfikuje sie  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R 50/53

 

31.10.2012

 

2

 

626

R-69/2010i.r.

Pilar-Pendimetalina 400 SC

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

pendimetalina - 400 g (prod. BASF AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2013

 

2

 

627

R-70/2010 i.r.

Pilar-Propyzamid 50 WP

Chwastobójczy

Pilarquim E.U. Sp. z o.o.

Solec, 00-382 Warszawa

Dow AgroSciences B.V - Królestwo Niderlandów

propyzamid - 50 % (prod. Dow AgroSciences Switzerland S.A.)

szkodliwy, Xn, R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

25.06.2012

 

2

 

628

R-115/2009

Pilot 10 EC

Chwastobójczy

Arysta LifeScience S.A.S. Francja

Route d'Artix, 64150 Nogueres, Francja

Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja

chizalofop-P etylu - 100 g (prod. Nissan Chemical Industries Ltd)

w 1 litrze środka

drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje sie  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

31.05.2014

   

629

R-54/2009

Pinoil 012 AL.

Insektycyd

Neudorff GmbH KG

An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy

Neudorff GmbH KG  - Niemcy

olej parafinowy - 12 g (prod. Neudorff GmbH KG )

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany ze względu na  brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

29.04.2019

   

630

R-8/2010

Pirimix Nowy AE

Insektycyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

pyretryny - 0,12 % (prod. Kenya Pyrethrum Information Centre)

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 65 i R 66

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zreot R 51/53

 

31.08.2015

   

631

769/2000

Pirimor 500 WG

Insektycyd

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Syngenta Limited - Wielka Brytania

pirymikarb - 500 g (prod. Syngenta Limited)

toksyczny, T oraz zwroty R20, R25 oraz R36

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.11.2012

   

632

855/2001

Planet 72 WP

Fungicyd

 

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

mankozeb - 64 % (prod. Cerexagri S.A),

metalaksyl - 8 % (prod. United Phosphorus Ltd)

uczulający, drażniący z przypisanym symbolem Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

9.07.2011

9.01.2013

  

633

R-35/2011

Planet 72 WP

Fungicyd

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

mankozeb - 64 % (prod. United Phosphorus Ltd),

metalaksyl - 8 % (prod. United Phosphorus Ltd)

drażniący, Xi, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.06.2014

   

634

R-60/2011 h.r

Plantes 200 SL

Chwastobójczy

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Limited - Wielka Brytania

jon dikwatu - 200 g (prod. Syngenta Limited)

toksyczny, drażniący, T, R22, R37, R48/25

 

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2012

   

635

R-92/2008

Plateen 41,5 WG

Chwastobójczy

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

flufenacet - 24 % (prod. Bayer CropScience AG),

metrybuzyna - 17,5 % (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22, R43, R48/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.12.2012

   

636

784/2000

Polyram 70 WG

Fungicyd

 

BASF SE - Niemcy

metiram - 70 % (prod. BASF SE)

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

31.08.2012

   

637

12/2000

Polyversum WP

Pozostały

 

Biopreparaty Sp. z o.o. - Republika Czeska

Pythium oligandrum

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny dla środowiska zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny dla środowiska zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

 

9.02.2012

   

638

R-46/2010

Pomarsol Forte 80 WG

Fungicyd

Taminco N.V.

Pantserschippstraat, B-9000 Harbour, Belgia

Taminco N.V. - Belgia

tiuram - 80 % (prod. Taminco N.V.)

szkodliwy, uczulający z przypisanym  symbolem Xn oraz zwroty R 48/22 i R 43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska  z przypisanym symbolem N, oraz zwrot R 50/53

 

18.05.2020

   

639

667/2000

Powertwin 400 SC

Chwastobójczy

 

Feinchemie Schwebda GmbH - Republika Federalna Niemiec

etofumesat - 200 g (prod. Feinchemie Schwebda GmbH),

fenmedifam - 200 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący, uczulający, Xi oraz zwroty R36,R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R51/53

 

2.09.2012

   

640

R-107/2009

Pragma SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tifensulfuron metylu - 33,3 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

tribenuron metylu - 16,7 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

23.09.2019

   

641

30/2001

Preferal

Pozostały

 

Thermo-Trilogy Corporation - USA

Paecilomyces fumosoroseus

    

30.03.2011

30.09.2012

6)

 

642

800/2001

Premis 025 FS

Fungicyd

 

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

tritikonazol - 25 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.06.2012

   

643

R-30/2008

Premis Pro 080 FS

Fungicyd

 

BASF SE - Niemcy

prochloraz w postaci kompleksu z miedzią (II) - 60 g (prod. BASF SE),

tritikonazol - 20 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska N, oraz zwrot R51/53

 

2.04.2018

   

644

R-36/2007

Prestige Forte 370 FS

Insektycyd, Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

pencykuron - 250 g (prod. Bayer CropScience AG),

imidachlopryd - 120 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

22.08.2017

   

645

R-12/2004

Previcur Energy 840 SL

Fungicyd

 

Bayer SAS - Republika Francuska

propamokarb w postaci kompleksu z HCL - 530 g (prod. Bayer CropScience AG),

fosetyl glinu (III) - 310 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52

 

7.04.2014

   

646

R-48/2011 h.r.

Pro-Fenikan 500 SC

Chwastobójczy

RAAT Robbin Agrochemical Trading

Generaal Gavinstraat, 6552 MP Groesbeek, Królestwo Niderlandów

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

diflufenikan - 500 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

2.12.2015

   

647

R-39/2006

Prokarb 380 EC

Fungicyd

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

prochloraz - 300 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.),

karbendazym - 80 g (prod. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.)

w 1 litrze środka

toksyczny, T oraz zwroty R36/38, R46, R60, R61

toksyczny

niebezpieczny dla środowiskam N oraz zwrot R50/53

 

17.11.2016

   

648

R-66/2010

Proline Max 460 EC

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

spiroksamina - 300 g (prod. Bayer CropScience AG),

protiokonazol - 160 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 36/38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpiezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N  oraz zwrot R 50/53

 

12.08.2020

   

649

R-48/2009

Promanal 60 EC

Insektycyd

Neudorff GmbH KG

An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy

Neudorff GmbH KG  - Niemcy

olej parafinowy - 60 % (prod. Neudorff GmbH KG )

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N

 

22.04.2019

   

650

R-38/2011i.r.

Promax 450 EC

Fungicyd

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

prochloraz - 450 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

2.02.2017

 

2

 

651

R-41/2008

Pronap Extra 430 EC

Chwastobójczy

 

Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa

dimetachlor - 400 g (prod. Syngenta Crop Protection AG),

chlomazon - 30 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn oraz zwroty R22, R36/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R50/53

 

9.05.2018

   

652

9/2003

Proplant 722 SL

Fungicyd

 

Agriphar SA - Belgia

propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorem - 722 g (prod. Agriphar SA)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okrslonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami okrslonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

8.05.2013

   

653

R-123/2009

Prosaro 250 EC

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 125 g (prod. Bayer CropScience AG),

protiokonazol - 125 g (prod. Bayer CropScience AG)

szkodliwy, drażniący, działający szkodliwie na rozrodczośc (rozwój płodu) Kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 38, R 63

nie klasyfikuje sie  ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 51/53

 

28.02.2014

   

654

R-10/2009

Proteus 110 OD

Insektycyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

tiachlopryd - 100 g (prod. Bayer CropScience AG),

deltametryna - 10 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, uczulający, rakotwórczy kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R22, R36/38, R40, R43

toksyczny

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N

 

9.02.2019

   

655

4/2002

Protugan 500 SC

Chwastobójczy

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

izoproturon - 500 g (prod. Makhteshim Agan Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R40

nie klasyfikuje się ze wzlędu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

14.01.2012

14.07.2013

  

656

708/2000

Provado Combi PIN 02 PR

Insektycyd, Akarycyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

imidachlopryd - 2,5 % (prod. Bayer CropScience AG)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

31.05.2011

30.11.2012

  

657

762/2000

Provado Plus AE

Insektycyd, Akarycyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

metiokarb - 0,05 % (prod. Bayer CropScience AG),

imidachlopryd - 0,025 % (prod. Bayer CropScience AG)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

30.11.2011

30.05.2013

  

658

R-30/2007

Puma Uniwersal 069 EW

Chwastobójczy

 

Bayer SAS - Republika Francuska

fenoksaprop-P etylu - 69 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R66

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

24.07.2017

   

659

874/2001

Pyramin 65 WG

Chwastobójczy

 

BASF SE - Niemcy

chlorydazon - 65 % (prod. BASF SE)

szkodliwy, Xn oraz zwroty R20/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

30.06.2012

   

660

R-36/2006

Pyramin Turbo 520 SC

Chwastobójczy

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

chlorydazon - 520 g (prod. BASF AG)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi oraz zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

10.11.2016

   

661

R-6/2007

Pyramin Turbo 520 SC

Chwastobójczy

 

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna

chlorydazon - 520 g (prod. BASF AG)

w 1 litrze środka

uczulający, Xi, zwrot R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

8.03.2017

   

662

R-74/2010

Pyranica 20 WP

Akarycyd

Nihon Nohyaku Co.Ltd

Pioneer Court Vision Park,, CB24 Histon Cambridge Cambs, Anglia

Nihon Nohyaku Company Ltd  - Japonia

tebufenpirad - 20 % (prod. BASF Agro B.V.)

szkodliwy, uczulający, Xn, R20/22, R43

toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.04.2014

   

663

R-93/2010i.r

Pyrifos Gold 480 EC

Insektycyd

Goldengrass Ltd.

Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chloropiryfos - 480 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

szkodliwy, drażniący, Xn, R20/22, R36/37/38, R65

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

27.05.2012

 

2

 

664

R-28/2011

Pyrinex 250 CS

Insektycyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

chloropiryfos - 250 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

uczulający, Xi, R43

bardzo toksyczny

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

17.04.2021

   

665

R-57/2011

Pyrinex 480 EC

Insektycyd

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael

chloropiryfos - 480 g (prod. Makhteshim Chemical Works Ltd)

szkodliwy, uczulający, Xn, R10, R20/22, R41, R43, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

4.09.2021

   

666

R-31/2009 i.r.

Pyrinex Extra 480 EC

Insektycyd

Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna, 00-121 Warszawa

Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania

chloropiryfos - 480 g (prod. Dow AgroSciences Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący z przypisanym symbolem Xn oraz  zwroty R 20/22, R 36/37/38, R 65

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

27.05.2012

 

2

 

667

814/2001

Pyton 60 WG

Fungicyd

 

Bayer CropScience S.A - Francja

mankozeb - 50 % (prod. Dow AgroSciences),

fenamidon - 10 % (prod. Bayer CropScience S.A)

drażniący, Xi oraz zwroty R36, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

6.03.2011

6.09.2012

  

668

R-59/2005

Pyton Consento 450 SC

Fungicyd

Bayer CropScience S.A

Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja

Bayer CropScience S.A - Francja

propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorem - 375 g (prod. Bayer CropScience S.A),

fenamidon - 75 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

22.12.2015

   

669

887/2001

Quickphos Pellets 56 GE

Rodentycyd

 

United Phosphorus Ltd - Indie

fosforek (III) glinu (III) - 56 % (prod. United Phosphorus Ltd)

bardzo toksyczny, T+ oraz zwrpty R15/29, R26/28, R36/37

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.06.2013

   

670

R-8/2003

Racer 250 EC

Chwastobójczy

 

Agan Chemicals Manufactures Ltd. - Izrael

flurochloridon - 250 g (prod. Agan Chemicals Manufactures Ltd.)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R20/22, R41, R65, R67

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

14.05.2013

   

671

R-32/2009i.r.

Rage 100 EW

Insektycyd

AgChemAccess Poland Ltd

Cedar House, Thorpe Road, NR1 1 EC Norwich, Wielka Brytania

FMC Corporation - USA

zeta-cypermetryna - 100 g (prod. FMC Corporation)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 43

bardzo toksyczny (w przypadku stosowania środka w dawce powyżej 0,3 l/ha, toksyczny  ( w przypadku stosowania środka w dawce  do 0,3 l/ha)

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

31.12.2013

 

2

 

672

R-30/2005

Rancho 242 EC

Chwastobójczy

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o.

ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

trichlopyr w postaci estru butoksyetylowego - 240 g (prod. Dow AgroSciences LLC),

florasulam - 2 g (prod. Dow AgroSciences Switzerland S.A.)

w 1 litrze środka

szkodliwy

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

 

18.05.2010

31.05.2012

  

673

R-43/2009

Ranman 400 SC Twinpack

Fungicyd

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii

ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii

cyjazofamid - 400 g (prod. ISK Biosciences Europe S.A.)

w 1 litrze środka

drazniący oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

9.04.2019

   

674

R-74/2010 i.r.

Raper 31 OD

Chwastobójczy

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02-326 Warszawa

Bayer CropScience AG - Niemcy

foramsulfuron - 30 g (prod. Bayer CropScience AG),

jodosulfuron metylosodowy - 1 g (prod. Bayer CropScience AG)

drażniący, Xi, R36/38

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2017

 

2

 

675

R-4/2006

Rapid 060 CS

Insektycyd

 

Cheminova  A/S - Dania

gamma-cyhalotryna - 60 g (prod. Pytech Chemicals GmbH)

w 1 litrze środka

sklasyfikowany jako pozostałe

bardzo toksyczny

bardzo toksyczny

 

1.12.2012

   

676

R-64/2009

Rapsan 500 SC

Chwastobójczy

Globachem N.V

Leeuwerweg, B-3808 Sint-Truiden, królestwo Belgii

Globachem N.V - królestwo Belgii

metazachlor - 500  (prod. Globachem N.V)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R22 i R43

nie jest klasyfikowany ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

31.01.2014

   

677

R-72/2008

Raxil 060 FS

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

tebukonazol - 60 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu) Kat. 3, z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R43, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.10.2018

   

678

R-35/2009

Raxil Extra 515 FS

Fungicyd

 

Bayer CropScience AG - Niemcy

tiuram - 500 g (prod. Taminco N.V.),

tebukonazol - 15 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający, działający szkodliwie na rozodczość kat. 3, z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R48/22, R43, R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

28.02.2014

   

679

R-37/2010

Raxil Gel 206 GF

Fungicyd

Bayer CropScience AG

Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim, Niemcy

Bayer CropScience AG - Niemcy

tiuram - 200 g (prod. Taminco N.V.),

tebukonazol - 6 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, działający szkodliwie na rozrodczość (rozwój płodu)Kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotami R 22/48 i R63

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz  zwrot R 50/53

 

28.02.2014

   

680

R-131/2009

Reactor 360 CS

Chwastobójczy

Cheminova  A/S

Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania

Cheminova  A/S - Dania

chlomazon - 360 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  przepisami o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje sie  ze względu na brak ryzyka

niebezpieczny  dla środowiska oraz zwrot R 52/53

 

31.10.2012

   

681

R-46/2008

Reactor 480 EC

Chwastobójczy

 

Cheminova  A/S - Dania

chlomazon - 480 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R37/38, R65, R66, R67

nie klasyfikuje się ze wzgledu na  brak ryzyka

niebezpieczny dla środowiska , N oraz zwrot R51/53

 

31.10.2012

   

682

R-56/2011 h.r.

Realchemie Tribenuron Metylu 75 WG

Chwastobójczy

RealChemieNederland B.V

Pastor Harkxplein, NL 5614 HX Eindhoven, Królestwo Niderlandów

Du Pont de Nemours - Francja

tribenuron metylu - 75 % (prod. Du Pont de Nemours)

 

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

10.09.2013

   

683

R-49/2010

Reduktor 750 SL

Regulator wzrostu

Nufarm GmbH and Co. KG

St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria

Nufarm GmbH and Co. KG - Austria

chloromekwatu chlorek - 750 g (prod. Nufarm GmbH and Co. KG)

w 1 litrze środka

szkodliwy z przypisanym symbolem Xn oraz zwrotem R 22

nie klasyfikuje sie ze względu na  niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach  i preparatach chemicznych

 

31.05.2014

   

684

R-49/2005

Refine 75 WG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont de Nemours - Francja

tifensulfuron metylu - 750 g (prod. Du Pont de Nemours)

sklasyfikowany jako pozostałe

nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół ze względu na niskie ryzyko

bardzo toksyczny

 

2.12.2015

   

685

801/2001

Regalis 10 WG

Regulator wzrostu

 

BASF SE - Niemcy

proheksadion wapnia - 10 % (prod. Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.)

nie jest klasyfikowany zgodnie zgodnie z kryteriami określonymi w przep. subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

30.10.2012

   

686

407/98

Reglone 200 SL

Chwastobójczy

 

Syngenta Limited - Wielka Brytania

dikwat - 200 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

toksyczny, drażniący, T oraz zwroty R22, R37 oraz R25

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.09.2012

   

687

28/2002

Regulator 620 SL

Regulator wzrostu

 

Mandops Ltd - Wielka Brytania

chloromekwatu chlorek - 620 g (prod. UCB Chemicals )

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwrot R21/22

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

8.03.2012

   

688

R-35/2011i.r.

Rekord 125 SC

Fungicyd

Cheminova Polska Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

Cheminova  A/S - Dania

epoksykonazol - 125 g (prod. Cheminova  A/S)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R20, R40, R62, R63, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.03.2013

 

2

 

689

R-36/2011i.r.

Respekto 125 SC

Fungicyd

Cheminova Polska Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

Cheminova  A/S - Dania

epoksykonazol - 125 g (prod. Cheminova  A/S)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R20, R40, R62, R63, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

1.03.2013

 

2

 

690

R-23/2003

Retar 480 SL

Regulator wzrostu

 

Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno

etefon - 480 g (prod. Bayer CropScience S.A)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwroty R38, R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R52/53

 

3.11.2013

   

691

R-23/2008

Reveller 280 SC

Fungicyd

 

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

pikoksystrobina - 200 g (prod. Du Pont International Operations Sarl),

cyprokonazol - 80 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, Xn oraz zwroty R63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

17.03.2018

   

692

R-12/2009

Revus 250 SC

Fungicyd

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

mandipropamid - 250 g (prod. Syngenta Crop Protection AG)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikuje się  ze wzgledu na  brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

9.02.2012

   

693

R-18/2004

Rhizopon AA 020 XX

Regulator wzrostu

 

Rhizopon BV - Holandia

kwas 4-(3-indolilo)masłowy - 20 g (prod. Arnold Suhr Netherlands BV, CCA Biochemical Co. Inc.)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

26.04.2014

   

694

R-19/2004

Rhizopon B 002 XX

Regulator wzrostu

 

Rhizopon BV - Holandia

kwas 1-naftylooctowy - 20 g (prod. Arnold Suhr Netherlands BV, CCA Biochemical Co. Inc.)

drażniący, Xi oraz zwrot R36

nie klasyfikuje się ze względu na brak ryzyka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

 

26.04.2014

   

695

58/2002

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

Fungicyd

 

Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria

mankozeb - 64 % (prod. Cerexagri S.A lub Dow AgroSciences LLC lub Indofil Chemical Co.),

metalaksyl-M - 3,8 % (prod. Syngenta Crop Protection AG)

drażniący, uczulający, Xi oraz zwroty R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

25.07.2012

   

696

733/2000

Rimon 100 EC

Insektycyd

 

Makhteshim-Agan - Industries Ltd. - Izrael

nowaluron - 100 g (prod. Makhteshim-Agan - Industries Ltd.)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R36

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

16.05.2011

16.11.2012

  

697

R-79/2011 h.r.

Ring 200 SL

Chwastobójczy

Rudnik Sp. z o.o.

Pomorska, 70-812 Szczecin

Syngenta Limited - Wielka Brytania

jon dikwatu - 200 g (prod. Syngenta Limited)

toksyczny, T, R22, R25, R37

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2012

   

698

R-11/2005

Riza 250 EW

Fungicyd

 

Cheminova  A/S - Dania

tebukonazol - 250 g (prod. Bayer CropScience AG)

w 1 litrze środka

szkodliwy, drażniący, działający  na rozrodczośc (rozwój płodu) kat.3 oraz zwroty R 36/38, R 63

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

22.03.2015

   

699

R-43/2011 h.r

Rodan 400 EC

Insektycyd

Cheminova Polska Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

Cheminova  A/S - Dania

dimetoat - 400 g (prod. Cheminova  A/S)

szkodliwy, drażniący, uczulający, Xn, R10, R20/22, R36, R43

bardzo toksyczny

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

30.09.2011

30.03.2013

  

700

R-53/2011

Rofosat 360 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia

glifosat - 360 g (prod. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd)

drażniący, Xi, R36

 

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

8.08.2021

   

701

R-72/2011

Rofosat Agro 362 SL

Chwastobójczy

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Makhteshim Agan Agro Poland S.A - Brzeg Dolny

glifosat - 360 g (prod. Sinon Corporation)

drażniący, uczulający, R41, R43

 

R51/53

niebezpieczny dla środowiska, N

22.11.2021

   

702

R-1/2008

Rogor 400 EC

Insektycyd

Cheminova Polska Sp z o.o.

Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa

Cheminova  A/S - Dania

dimetoat - 400 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

łatwopalny, szkodliwy, uczulający,Xn, R10, R22, R43, R48/22

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

31.12.2012

   

703

R-89/2009

Roundup 360 SL

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 360 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R 41

nie klasyfikuje  sie ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R 51/53

 

15.07.2019

   

704

R-24/2008

Roundup H Hobby Szybko Działajacy AL

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 7,2 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgobdnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

 

20.03.2018

   

705

793/2000

Roundup Max 680 SG

Chwastobójczy

 

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 680 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

drażniący, Xi oraz zwrot R41

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R51/53

 

15.12.2010

15.07.2012

  

706

R-30/2004

Roundup Strong 540 SL

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 540 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

drażniący, Xi oraz zwrot R38

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwroty R50/53

 

25.05.2014

   

707

53/2002

Roundup TransEnergy 450 SL

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 450 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie jest klasyfikowany zgodnie z  kryteriami okreslonymi w przepisach o substancjach i preparatch chemicznych

niebezpieczny dla srodowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R51/53

 

17.07.2012

   

708

638/99

Roundup Ultra 170 SL

Chwastobójczy

Monsanto Europe S.A/N.V

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii

glifosat - 170 g (prod. Monsanto Europe S.A/N.V)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska oraz zwrot R52/53

 

30.11.2012

   

709

R-11/2010

Rovral Aquaflo 500 SC

Fungicyd

BASF SE

Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy

BASF SE - Niemcy

iprodion - 500 g (prod. Basf Agri - Production SAS)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3 z przypisanym symbolem Xn oraz zwrot  R40

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

17.02.2020

   

710

765/2000

Rovral Flo 255 SC

Fungicyd

 

BASF Agro B.V. - Szwajcaria

iprodion - 255 g (prod. BASF SE)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

9.08.2010

9.02.2012

  

711

R-4/2010 i.r.

Roztoczol Extra 050 CS

Insektycyd

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Syngenta Limited - Wielka Brytania

lambda-cyhalotryna - 50 g (prod. Syngenta Limited)

w 1 litrze środka

szkodliwy, uczulający z przypisanym symbolem Xn oraz zwroty R 20/22, R 43

toksyczny dla dawki równej lub wyższej niż  0,15 l/ha

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

15.10.2010

15.04.2012

2

 

712

R-103/2009

Rubin SX 50 SG

Chwastobójczy

Du Pont Poland Sp. z o.o.

ul. Powązkowska, 01-797 Warszawa

Du Pont International Operations Sarl - Szwajcaria

tifensulfuron metylu - 40 % (prod. Du Pont International Operations Sarl),

tribenuron metylu - 10 % (prod. Du Pont International Operations Sarl)

nie jest klasyfikowany  zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R50/53

 

21.09.2019

   

713

R-44/2008

Rubric 125 SC

Fungicyd

 

Cheminova  A/S - Dania

epoksykonazol - 125 g (prod. Cheminova  A/S)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy Kat. 3, działający szkodliwie na rozrodczość kat.3, Xn oraz zwroty R20, R40, R62, R63, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska N, oraz zwrot R50/53

 

28.05.2018

   

714

36/2002

Runner 240 SC

Insektycyd

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

metoksyfenozyd - 240 g (prod. Dow AgroSciences)

w 1 litrze środka

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. Chemicznych

 

8.05.2012

   

715

R-62/2010

Rywal 72 WP

Fungicyd

Industrias Quimicas del Valles S.A

Av. Rafael Casanova, Mollet del Valles, 08100 Barcelona, Królestwo Hiszpanii

Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii

mankozeb - 64 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A),

metalaksyl - 8 % (prod. Industrias Quimicas del Valles S.A)

drażniący, uczulający z przypisanym symbolem Xi oraz zwroty R 36 i R 43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska z przypisanym  symbolem N oraz  zwrot R 51/53

 

30.06.2014

   

716

436/98

Sadoplon 75 WP

Fungicyd, Repelent, Sterylant, Dezynfektant

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

tiuram - 75 % (prod. Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. lub UCB Chemicals  lub Uniroyal Chemical Company)

szkodliwy, drażniący, Xn oraz zwroty R22/48, R41

bardzo toksyczny w dawce powyżej 6,66 kg/ha

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.06.2012

   

717

R-40/2008

Safari 50 WG

Chwastobójczy

 

Du Pont de Nemours - Francja

triflursulfuron metylu - 50 % (prod. Du Pont de Nemours)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o subst. i prep. chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

7.05.2018

   

718

R-6/2011

Safen Compact 160 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

desmedifam - 80 g (prod. United Phosphorus Ltd),

fenmedifam - 80 g (prod. United Phosphorus Ltd)

drażniący, uczulający, Xi, R36/38, R43

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R 50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

19.01.2021

   

719

R-37/2011i.r.

Safir 125 SC

Fungicyd

Makhteshim Agan Agro Poland S.A

Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny

Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie

epoksykonazol - 125 g (prod. Irvita Plant Protection NV)

szkodliwy, rakotwórczy kategorii 3, działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3, Xn, R40, R62, R63, R65

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

29.08.2011

28.02.2013

2

 

720

R-31/2011

Saherb 180 SC

Chwastobójczy

United Phosphorus Ltd

Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania

United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania

etofumesat - 60 g (prod. United Phosphorus Ltd),

fenmedifam - 60 g (prod. United Phosphorus Ltd),

desmedifam - 60 g (prod. United Phosphorus Ltd)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

10.01.2021

   

721

63/2002

Samitron 70 WG

Chwastobójczy

 

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. - Jaworzno

metamitron - 70 % (prod. United Phosphorus Ltd)

szkodliwy, Xn oraz zwrot R20

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50

 

30.08.2012

   

722

R-35/2009i.r

Samitron Extra 70 WG

Chwastobójczy

Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A.

ul. Chopina, 32-510 Jaworzno

Hermoo Belgium NV. - Belgia

metamitron - 70 % (prod. Hermoo Belgium NV.)

nie jest  klasyfikowany zgodnie z  kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu  na niskie ryzyko

niebezpieczny dla  środowiska z przypisanym symbolem N oraz zwrot R 50/53

 

18.02.2011

18.08.2012

2

 

723

473/99

Sancozeb 80 WP

Fungicyd

 

Dow AgroSciences Polska  Sp. z o. o. - Warszawa

mankozeb - 80 % (prod. Dow AgroSciences LLC)

drażniący, Xi oraz zwroty R37, R43

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

30.06.2011

30.12.2012

  

724

R-3/2007

Sanmite 20 WP

Akarycyd

 

Nissan Chemical Industries Ltd - Japonia

pirydaben - 20 % (prod. Nissan Chemical Industries Ltd)

szkodliwy, uczulający, Xn oraz zwroty R20, R43

bardzo toksyczny

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R50/53

 

31.01.2017

   

725

R-61/2010 i.r.

Saper 500 SC

Chwastobójczy

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Przemyslowa, 88-300 Mogilno

Globachem N.V - królestwo Belgii

diflufenikan - 500 g (prod. Globachem N.V)

nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych

nie klasyfikuje się ze względu na  niskie ryzyko

R50/53

niebezpieczny dla środowiska, N

31.12.2012

 

2

 

726

816/2001

Sarbeet Duo 160 EC

Chwastobójczy

 

Bayer SAS - Republika Francuska

desmedifam - 80 g (prod. Bayer SAS),

fenmedifam - 80 g (prod. Bayer SAS)

w 1 litrze środka

szkodliwy, rakotwórczy kat. 3, Xn oraz zwrot R40

nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

niebezpieczny dla środowiska, N oraz zwrot R51/53

 

9.06.2012