There are a lot of flash templates .

Agrow?kniny, ktre posiadamy w dystrybucji, wyst?puj? w r?nych gramaturach oraz rozmiarach.

Agrow?kniny, ktre sprzedajemy wyst?puj? w rolkach o r?nych d?ugo?ciach i szerko?ciach oraz pakietach (p?achtach), tak?e w r?nych wymiarach.

Agrow?kniny g?wnie chroni? przed:
  • przymrozkami, niskimi temperaturami
  • nadmiern? (zbyt szybk?) utrat? wilgotno?ci w glebie
  • uszkodzeniami przez gradobicie
  • uszkodzeniami przez ptaki, szkodliwe owady itp.
  • w uprawach w miejskich ogrdkach dzia?kowych powstrzymuje osadzanie si? na ro?linach sadzy i py?w.


Powy?sze w?asno?ci przycyzniaj? si? do lepszej ochrony ro?lin, upraw zwi?kszaj?c ich wydajno?c i plony. Je?li uda si? odpowiednio zadba? o w?knin?, mo?liwe jest jej wielokrotne u?ywanie. Agrow?kniny w zale?no?ci od koloru, potrzeb i przeznaczenia, mo?na stosowa? do zimowego os?aniania ro?lin zimuj?cych w gruncie (r?e, iglaki, winoro?le, rododendrony, wrzo?sce, magnolie, itp). W uprawach gruntowych, mo?na zastosowa? agrow?knin? bia?? do os?aniania warzyw: pietruszki, marchwi, porw, itp. Agrow?kniny mog? miev rwnie? zastosowanie do otulania pni krzeww, chroni?c je przed nadmiernym nas?onecznieniem, mrozami czy te? niektrymi zwierz?tami.

                 

           

Informacje kontaktowe
P.U.H. EKSPERT
ul.Cz?stochowska 8
98337 Strzelce Wielkie
biuro@hurtowniaogrodnicza.com

Tel.666 149 067
Polecane strony

Design downloaded from free website templates. Katalog Stron Top Strony TopStrony
Darmowy licznik odwiedzin