There are a lot of flash templates .

Agrotkaniny, maty ?ci?kuj?ce


Agrotkaniny - tkaniny polipropylenowe, to produkt, ktry pozwala na efektywn? produkcj? owocw i warzyw w ogrodnictwie, rolnictwie, czy te? sadownictwie.
Agrotkanina pozwala, nawet w warunkach suszy zachowac wy?sza wilgotno?c. W?a?ciwosc ta zosta?auzyskana dzi?ki budowie agrotkaniny, ktra umo?liwia przenika wodzie z opadw czy te? podlewania na powierzchni? przy jednoczesnej mo?liwo?ci odparowywania jej.
Parowanie wody, utrzymuj?ca si? wilgotno?c sprawia ?e gleba jest wilgotna i pulchna, a dzi?ki temu ro?liny utrzymuj? si? w lepszej kondycji. Kolejn? z wla?ciwo?ci i zalet jesdnocze?nie jest utrzymywanie przez agrotkanin? wy?szej temperatury przykrej gleby w resie wegetacji, dzi?ki temu nast?puje wzros plonw i szybsze zbiory. Agrotkanina uniemo?liwia rwnie? przedostawanie si? na jej powierzchnie chwastw dzi?ki czemu, maleje potrzeba stosowania herbicydw.

W ofercie jednocze?nie posiadamy ko?ki do agrotkaniny:
Parametry techniczne:
  • d?ugo??: 125 mm
  • ?rednica g?wki: 38 mm
  • Zastosowanie:
  • w ogrodnictwie i szk?karstwie :
  • mocowanie do pod?o?a agrotkanin, agrow?knin, folii
  • w in?ynierii ?rodowiska:
  • mocowanie do pod?o?a elementw wzmacniaj?cych skarpy i zbocza
  • ko?ek pomocniczy przy rozk?adaniu geow?knin, geosiatek, folii, plandek


                 

                 

Informacje kontaktowe
P.U.H. EKSPERT
ul.Cz?stochowska 8
98337 Strzelce Wielkie
biuro@hurtowniaogrodnicza.com

Tel.666 149 067
Polecane strony

Design downloaded from free website templates. Katalog Stron Top Strony TopStrony
Darmowy licznik odwiedzin